Erhvervsmæglerfirmaer kan ikke anvende Lokaleportalen.dk

(NB! En udvalgt liste af erhvervsmæglerfirmaer har adgang til Lokaleportalen.dk. Tryk her hvis du vil høre om et bestemt erhvervsmæglerfirma har adgang til Lokaleportalen.dk)

Erhvervsmæglerfirmaer har generelt ikke adgang  til Lokaleportalen.dk´s services. Det er derfor usandt, hvis et erhvervsmæglerfirma, der ikke er på listen, siger at det har adgang til vores services eller udtaler sig negativt om vores services.


Da vi får mange henvendelser om emnet, har vi lavet denne info-side om baggrunden for, at Erhvervsmæglerfirmaer ikke har tilladelse til at anvende Lokaleportalen.dk. Som udlejer eller ejendomsselskab kan du dog levere emnerne videre til et erhvervsmæglerfirma under bestemte forudsætninger - læs nederst på siden. Du kan også kontakte os her om en mæglerordning

Kort om os:
Lokaleportalen.dk er Danmarks største og mest effektive portal for markedsføring af erhvervslokaler. Vi bruges af mere end 6.000 ejendomsselskaber og udlejere landet over. Vi havde i 2017 et overskud på cirka 10 mio DKK. Vi driver søsterportaler i Danmark, Sverige og Holland - www.virksomhedslokaler.dk, www.verksamhetslokaler.se og www.bedrijfspandenmatch.nl. Vi er ejet af www.rentbuyestate.com, som er den største skaber af ejendomsportaler i Nordeuropa.

Lokaleportalen.dk´s hovedprodukter:
1: Lokaleportalen.dk har Danmarks største kartotek med lokalesøgende virksomheder, som udlejere kan kontakte direkte. Du kan søge direkte i det kæmpestore landsdækkende kartotek her.
2: Lokaleportalen.dk har Danmarks mest effektive annonceringsmuligheder. Læs mere her.

Årsagerne til at erhvervsmæglerfirmaer ikke længere må benytte Lokaleportalen.dk:
1: Uhensigtsmæssig håndtering af lokalesøgende virksomheder:
Når en lokalesøgende virksomhed anvender Lokaleportalen.dk, ønsker vi, at denne virksomhed får den bedst mulige oplevelse. Det betyder konkret, at den lokalesøgende virksomhed kun må blive kontaktet omkring konkrete lejemål, der passer præcist til virksomhedens ønsker. Vi har oplevet,  at de fleste erhvervsmæglerfirmaer ikke respekterer dette. Således får vi ofte rapporteret, at erhvervsmæglerfirmaer "spammer" virksomhederne med lejemål, der ikke passer til deres ønsker, at erhvervsmæglerfirmaerne bliver ved med at kontakte virksomheder, der allerede har sagt pænt nej og at virksomhederne uden at være blevet spurgt, ofte bliver oprettet i erhvervsmæglerfirmaernes køberkartotek eller på erhvervsmæglerfirmaets nyhedsbrev. Dette er naturligvis fuldstændigt uholdbart!
2: Videresalg af vores produkt til en meget dyr pris: Lokaleportalen.dk leverer et ekstremt billigt og meget effektivt produkt til ejendomsselskaber og udlejere. Lokaleportalen.dk er nemlig skabt ud fra en vision om at alle skal kunne markedsføre deres lokaler ekstremt billigt. Vi har oplevet at erhvervsmæglerfirmaer videresælger vores produkt til ejendomsselskaber til en meget høj pris, der er mange mange gange større, end den pris som vores produkt normalt koster. Det er naturligvis fuldstændigt uholdbart, at vores produkter bruges til at få udlejere og ejendomsselskaber til at give en stor overbetaling. erhvervsmæglerfirmaerne tager ofte et stort overhead, når de  annoncerer deres kunders sager i medier eller på deres egne platforme. Det er naturligvis helt uholdbart, at misbruge Lokaleportalen.dk på denne måde.
3: Ejendomsselskabet og udlejeren respekterer de lokalesøgende virksomheder: Vores generelle oplevelse er at ejendomsselskabet eller udlejeren har en langt mere professionel tilgang til dialogen med, og i langt højere grad respekterer de lokalesøgende virksomheder. Udlejeren kender sine lokaler bedre, er mere indlevet i lokalerne og ved, at det er en mangårig relation til lejeren, der skal opbygges. Udlejeren tjener også langt flere penge på udlejningen end erhvervsmæglerfirmaet gør - og har derfor et langt højere incitament til performe på den gode måde.

Sådan kan du få lejeemnerne leveret videre til det erhvervsmæglerfirma som du arbejder sammen med :
Som ejendomsselskab eller udlejer har du mulighed for uden meromkostning, at få sat din profil således at beskederne om lokalesøgende virksomheder også sendes til et erhvervsmæglerfirma . Du kan kontakte os her om en erhvervsmæglerordning. Du kan også blot gøre følgende:
1: Print denne side
2: Send herefter siden tilbage til os i underskrevet form med info om erhvervsmæglerfirmaet , herunder mailadressen som skal modtage besked om de lokalesøgene virksomheder.