Vilkår for Lokaleportalen.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@lokaleportalen.dk.

Bemærk:
Vi er en kombineret lokale-søgemaskine og lokalesøger-søgemaskine. Vi giver et næsten komplet overblik over, hvilke lokaler der er ledige på markedet på et givent tidspunkt, og et stort overblik over hvilke lokalesøgere der på markedet lige nu. Servicen er primært en søgemaskine, men hvis en udbyder opretter en annonce markeres dette altid tydeligt i søgeoversigten og på selve annoncen. Når du som lokalesøger opgraderer til Betalingsbruger får du tre store fordele. Det understreges at du kun må benytte denne service til erhvervsmæssig brug og at du ikke må benytte servicen til privat brug. 


Bemærk også: Som lokalesøger kan du blive kontaktet af lokaleudbydere per mail og telefon i disse situationer: Hvis du som lokalesøger opretter en lokalesøgerannonce, kan du blive kontaktet af lokaleudbydere med tilbud på erhvervslokaler der matcher ønskerne i lokalesøgerannoncen. Hvis du som lokalesøger rekvirerer information om en lokaleannonce, kan du blive kontaktet af lokaleudbyderen, samt af andre lokaleudbydere med tilsvarende lokaler, med tilbud på erhvervslokaler.


1. Generelt
1.1

Disse vilkår, herefter benævnt "Vilkår", gælder for brug af 
www.lokaleportalen.dk, herefter benævnt "Lokalesøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Lokalesøgemaskinen og er gældende mellem Lokaleportalen.dk ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 29605610 (herefter "Lokaleportalen.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Lokalesøgemaskinen. Ved en "Betalingsbruger" forstås en Bruger, der har tilkøbt en abonnementsydelse som giver en række ekstra fordele. Disse fordele er beskrevet i punkt 3.2 for lokalesøgere, og i punkt 4.5 for lokaleudbydere.
1.2
Lokalesøgemaskinen er kun til erhvervsmæssig brug. Lokalesøgemaskinen må ikke anvendes af privatpersoner eller forbrugere, da Lokalesøgemaskinen udelukkende inkluderer virksomhedslokaler hvis anvendelsesformål er erhvervsmæssigt, og da udlejerne af lokalerne ikke ønsker at foretage udlejning til privatpersoner. Opretter en privatperson eller en forbruger alligevel en profil på Lokalesøgemaskinen, betragtes dette som overtrædelse af disse Vilkår som angivet under pkt. 8.1 samt alvorligt misbrug af Lokalesøgemaskinen. Lokalesøgemaskinen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke profiler, der er oprettet af privatpersoner eller forbrugere. Da Lokalesøgemaskinen er en markedsplatform, som fungerer som et mødested mellem lokaleudbydere og lokalesøgere, skal Brugeren angive korrekte kontaktoplysninger. Brugeren er forpligtet til at angive sit navn og sin email-adresse korrekt. Hvis Brugeren har et virksomhedsnavn, er Brugeren forpligtet til at angive dette korrekt. Hvis Brugeren har et CVR-nummer, er Brugeren forpligtet til at angive dette korrekt. Oplysningerne angives ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne og herefter vælge fanen "Dine data" og udfylde felterne. Brugeren må ikke oprette mere end én profil på Lokalesøgemaskinen uden forudgående aftale.
1.3
Det er forbudt for virksomheder i betalingsstandsning eller for konkursramte virksomheder at oprette sig på Lokalesøgemaskinen, da Lokalesøgemaskinen ikke ønsker at koble andre Brugere sammen med dårlige betalere. Lokalesøgemaskinen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke profiler, der er oprettet med mailadresser eller hjemmesider, som er ejet af konkursramte virksomheder eller virksomheder i betalingsstandsning. Virksomheder der går konkurs eller i betalingsstandsning efter oprettelse på Lokalesøgemaskinen forpligter sig til at informere Lokalesøgemaskinen herom med det samme.

1.4
Lokalesøgemaskinen er dels en automatisk markedsplatform, hvor Brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af lokaler eller lokalesøgeannoncer, hvor lokaleudbydere og lokalesøgere kan rekvirere hinandens kontaktinformationer og hvor Brugere kan tilgå relevante søgeresultater i form af lokaler eller lokalesøgere.
1.5
Lokalesøgemaskinen er
 dels en søgemaskine, som via crawling indsamler ledige lokaler fra frit tilgængelige hjemmesider. Lokalerne i søgemaskinen er primært søgeresultater, hvor der angives en mindre mængde data, og hvor der linkes videre til de websites, hvor de ledige lokaler er lagt op og annonceret. Mængden af data der angives på det enkelte søgeresultat afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af data på den originale kilde.
1.6
Funktionalitet for lokalesøgere: Lokalesøgemaskinen er en lokalesøgemaskine, som giver lokalesøgere overblik over de fleste ledige lokaler der er på markedet på et givent tidspunkt. Lokalesøgemaskinen crawler nettet for ledige lokaler på frit tilgængelige sider og medtager få rådata fra de ledige lokaler i sine søgeresultater.  Hvis lokalesøgeren vil vide mere om lokalet, sendes lokalesøgeren videre til den originale kilde. En del af lokalerne på Lokalesøgemaskinen er oprettet af lokaleudbyderne selv. Her modtages en mail med lokaleudbyderens kontaktinformationer, hvis lokalesøgeren ønsker yderligere information. Lokalesøgemaskinen formidler ikke direkte kontakt mellem lokalesøgere og lokaleudbydere og har ikke aftaler med lokaleudbydere om at formidle direkte kontakt mellem lokaleudbydere og lokalesøgere. Hvis en lokalesøger opretter en lokalesøgeannonce, kan lokaleudbydere kontakte lokalesøgeren via e-mail og telefon med tilbud om lokaler, der opfylder lokalesøgerens lokaleønsker (Se punkt 3.2 for en gennemgang af hvilke services man som lokalesøger får som hhv. almindelig Bruger og Betalingsbruger).
1.7
Funktionalitet for lokaleudbydere: Via Lokalesøgemaskinen kan lokaleudbydere opnå markedsføring af deres lokaler. Som lokaleudbyder kan man oprette en annonce for sine ledige lokaler og kan desuden kontakte lokalesøgere, der har oprettet en lokalesøgeannonce, direkte via lokalesøgerkartoteket. Ved kontakt til en lokalesøger via lokalesøgerkartoteket modtages kontaktinformationer til lokalesøgeren via en mail der sendes til lokaleudbyderen. Lokaleudbyderen skal opgradere til Betalingsbruger, hvis lokaleudbyderen vil kunne kontakte alle lokalesøgere (Se punkt 4.5 for en gennemgang af hvilke services man som lokaleudbyder får som hhv. almindelig Bruger og Betalingsbruger).

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Lokalesøgemaskinen.
2.2
Som Bruger kan man afmelde almindelige servicemails (mails der relaterer sig til søgemaskinens funktionalitet) (minus de lovpligtige mails som fx fakturamails) og nyhedsmails, samt indstille eller afmelde matchmails (mails hvor Brugeren får besked om relevante ny-udbudte lokaler eller relevante nye lokalesøgere), ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne og herefter vælge fanen "Mail indstillinger", hvor Brugeren kan foretage sine valg. Som Bruger kan man også altid klikke på det link, der befinder sig i bunden af alle mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugeren kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage. Mails må ikke videresendes til andre.
2.3
Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker nederst på siden "Dine data". Siden ses ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne (Brugeren skal være logget ind).
2.4
Lokalesøgemaskinen anvender cookies til mange nødvendige funktioner, til at forbedre brugeroplevelsen, og til marketingmæssige og statistiske formål. Ved første besøg på siden vælger brugen hvilke cookies der må anvendes. Lokalesøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Lokalesøgemaskinen. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Lokalesøgemaskinen, eller ændre sine valg om hvilke cookies der må anvendes. Se en detaljeret beskrivelse af Lokalesøgemaskinens cookiepolitik.
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Lokalesøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Lokalesøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Lokalesøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører forhold, hvortil der kræves samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Lokalesøgemaskinen. 
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Lokalesøgemaskinen. Som Bruger kan man deaktivere sin konto ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Dine data", og herefter klikke på knappen "Gå til afmelding" nederst på siden og følge anvisningerne. Hvis Brugeren er Betalingsbruger og har et abonnement skal abonnementet afmeldes før en deaktivering kan finde sted, således at Brugeren ikke mister den tilbageværende del af abonnementsperioden ved en fejl.
2.7
Som Bruger af Lokalesøgemaskinen kan du blive anmodet om at anmelde vores service, når du har fortalt os, at du har fundet et nyt lokale, udlejet eller solgt et lokale eller solgt en ejendom. Det er frivilligt om du ønsker at anmelde vores services, og der gives ikke incitament til at lave anmeldelsen.

3. For lokalesøgere
3.1
En lokalesøger er en person, der repræsenterer en virksomhed og aktuelt leder efter et nyt lokale. Kun lokalesøgere må oprette sig som lokalesøgere på Lokalesøgemaskinen. Det understreges, at man ikke må oprette sig som lokalesøger uden at man er reelt søgende efter lokaler og bare for at orientere sig på markedet, da man dermed kan spilde andre brugeres tid. Brugeren skal sikre, at lokalesøgerannoncens  indhold er retvisende og sandfærdigt. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv) i en lokalesøgerannonce. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på, at en lokalesøgerannonce indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil lokalesøgerannoncen blive deaktiveret med det samme. Lokalesøgemaskinen har ret til at gengive hele lokalesøgerannoncens indhold på Lokaleportalen.dk, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Lokalesøgerannoncen skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at lokalesøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Lokalesøgeren får disse services uden at betale: Lokalesøgeren kan lave en lokalesøgerannonce, lokalesøgeren kan få besked om relevante lokaler per mail. Lokalesøgeren kan kontakte de lokaleudbydere, der har opgraderet til Betalingsbruger. Lokalesøgeren får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Lokalesøgerens lokalesøgerannonce bliver placeret højere i søgeresultaterne. Lokalesøgeren får hurtigere mail-besked om de mest eftertragtede lokaler. Lokalesøgeren får adgang til alle lokaler i Lokalesøgemaskinen (hvis et lokale er lagt op af en lokaleudbyder, får lokalesøgeren dennes kontaktinfo, hvis et lokale er hentet ind af crawleren kan lokalesøgeren gå til originalkilden).
3.3
Ved oprettelse som lokalesøger er Brugeren forpligtet til at indrykke en lokalesøgerannonce indeholdende en beskrivelse af det ønskede lokale inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.4
Lokalesøgeren kan lægge et foto på sin lokalesøgerannonce. Det er lokalesøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Lokalesøgemaskinen, herunder at det ikke er af seksuel karakter og at lokalesøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Lokalesøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet uden varsel så snart Lokalesøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Lokalesøgeren kan blive kontaktet af lokaleudbydere per mail og telefon i disse situationer: Hvis man som lokalesøger opretter en lokalesøgerannonce, kan man blive kontaktet af lokaleudbydere med tilbud på erhvervslokaler der matcher ønskerne i lokalesøgerannoncen. Hvis man som lokalesøger rekvirerer information om en lokaleannonce, kan man blive kontaktet af lokaleudbyderen, samt af andre lokaleudbydere med tilsvarende lokaler der minder meget om lokalerne i den lokaleannonce som man som lokalesøger har rekvireret yderligere info om, med tilbud på erhvervslokaler der matcher lokaleannoncen. Hvis Lokalesøgeren ikke ønsker at blive kontaktet af lokaleudbydere i forbindelse med rekvirering af information om lokaleannoncer, kan dette fravælges ved at sende en mail til support@lokaleportalen.dk og afvente bekræftelse inden anvendelse af Lokalesøgemaskinens lokale-database.
3.6
Lokalesøgeren accepterer, at Lokalesøgemaskinens lokale-database ikke kan være 100 procent opdateret, og at der kan forekomme fejl i en mindre del af søgeresultaterne eller annoncerne. Dels kan en lokaleudbyder, der har oprettet en lokaleannonce på Lokalesøgemaskinen, eksempelvis glemme at inaktivere annoncen, når lokalet ikke længere er ledigt. Dels kan det ikke undgås, at et lokale nedtages fra en ekstern hjemmeside i en kortvarig periode, før Lokalesøgemaskinens robot besøger hjemmesiden, hvor lokalet annonceres. Dels kan det ikke undgås, at lokaler, der ikke længere er på markedet, fortsat vises som ledige på eksterne hjemmesider, fordi webmasteren på den eksterne hjemmeside har glemt at opdatere denne.

4. For lokaleudbydere
4.1
En lokaleudbyder er en person (fx private lokaleudbydere, ejendomsmæglere og advokater), der har ret til at udleje et ledigt lokale. Ved oprettelse af en konto som lokaleudbyder, forpligter Brugeren sig til udelukkende at rette henvendelse til potentielle lokalesøgere med tilbud om lokaler som Brugeren har ret til at udleje, og som matcher den pågældende lokalesøgers ønsker og behov som oplyst i lokalesøgeannoncerne på Lokalesøgemaskinen.
4.2
Lokaleudbydere må kun annoncere lokaler, som de enten selv har ejendomsret over eller hvor lokaleudbyderen har en utvetydig skriftlig dokumenteret ret til at annoncere lokalet. 
4.3
Det er lokaleudbyderens fulde ansvar, at information i lokaleudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Lokaleudbyderen indestår for, at lokaleudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Lokalesøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Lokalesøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Lokalesøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af lokaleannoncens indhold på Lokaleportalen.dk, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv.) i annoncer. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på annoncer, der indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil brugerens profil blive deaktiveret med det samme. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når lokalet ikke længere er ledigt.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til lokalesøgere, har lokaleudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Lokaleudbydere får disse services uden at betale: Lokaleudbyderen kan oprette en lokaleannonce, hvor lokalesøgere der er Betalingsbrugere kan kontakte lokaleudbyderen. Lokaleudbyderen får besked per mail ​om relevante lokalesøgere, der har oprettet en lokalesøgeannonce. Lokaleudbydere får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Lokaleudbyderens lokaleannonce placeres højere i søgeresultaterne. Alle lokalesøgere (uanset om lokalesøgeren er oprettet som Betalingsbruger eller ej) kan kontakte lokaleudbyderen via dennes annonce. Lokaleudbyderen lkan kontakte alle lokalesøgere, der har oprettet en lokalesøgeannonce. 
4.6
Når en lokaleudbyder opretter en lokaleannonce, kan lokaleudbyderen kontaktes per mail eller telefon af lokalesøgerne. 

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Lokalesøgemaskinen er dels en søgemaskine, som via crawling indsamler ledige lokaler fra frit tilgængelige hjemmesider, og dels en automatisk platform med brugergenereret indhold, hvor lokalesøgere og lokaleudbydere annoncerer lokaleer og lokaleønsker. Lokalesøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Lokalesøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Lokalesøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Lokalesøgemaskinen er ikke ansvarlig for at kontaktdata leveret af Lokalesøgemaskinen vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne. Lokalesøgemaskinen formidler ikke direkte kontakt mellem lokalesøgere og lokaleudbydere​.
5.3 
I de tilfælde hvor Lokalesøgemaskinen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Lokalesøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.
5.4
Brugeren er personligt ansvarlig for den information som Brugeren publicerer i Lokalesøgemaskinen.
5.5
Lokalesøgemaskinen er proaktivt optimeret til de mest udbredte browsere: Chrome, Safari, Edge og Firefox. Lokalesøgemaskinen er ikke proaktivt optimeret til marginale browsere med en mindre markedsandel, udgåede browsere eller browsere under udfasning. Fx er søgemaskinen ikke proaktivt optimeret til Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi mv. Hvis Lokalesøgemaskinen gøres opmærksom på mangelfuld præsentation af søgemaskinen i en browser uanset type, vil Lokalesøgemaskinen dog reaktivt rette fejlen, hvis det er muligt.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores persondatapolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Lokalesøgemaskinen.

7. Handelsbetingelser og betaling
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Lokalesøgemaskinen er angivet eksklusive moms. Betaling sker online med en række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Både lokalesøgere og lokaleudbydere kan oprette en Brugerkonto og få forskellige services uden betaling (se 3.2 og 4.5). Brugere kan vælge at opgradere til Betalingsbruger, som er en abonnementsydelse, der giver en række ekstra fordele.
7.3
Sådan købes et Betalingsbruger-abonnement: Opret en Brugerkonto eller log ind på en eksisterende Brugerkonto. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind) og vælg "Tilkøb". Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at Lokalesøgemaskinen automatisk må foretage betaling fra dit betalingskort, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. Indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser.
7.4
Aktuelle abonnementspriser for lokalesøgere: Ved opgradering til Betalingsbruger er prisen kr. 35 for den første dag og herefter kr. 350 per 7 dage i løbende abonnement. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer, betales mindsteprisen på kr. 35. Der er ingen binding på abonnementet udover den igangværende abonnementsperiode. Abonnementspriser kan i nogle perioder ændres op eller ned som følge af særlige tilbud og/eller ændring i abonnementsperioder. Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.5
Aktuelle abonnementspriser for lokaleudbydere: Ved opgradering til Betalingsbruger er prisen kr. 90 for den første dag og herefter kr. 900 per 7 dage i løbende abonnement. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer betales mindsteprisen på kr. 90. Der er ingen binding på abonnementet udover den igangværende abonnementsperiode. Abonnementspriser kan i nogle perioder ændres op eller ned som følge af særlige tilbud og/eller ændring i abonnementsperioder. Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.6
Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Lokalesøgemaskinen forsøge at foretage betalingen igen i en periode eller ved relevant aktivitet for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, således at Brugeren ikke utilsigtet mister den service og de fordele som Brugeren forventer at modtage, eksempelvis at Brugeren får hurtig besked om nye lokaler, der kommer på markedet. 
7.7
Ved køb af produkter på Lokalesøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail.
7.8
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den igangværende abonnementsperiode. 
7.9
På siden ”Fakturaer mv.” kan alle fakturaer hentes. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.".
7.10
Sådan opsiges et abonnement: Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.". Tryk herefter på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden. Følg vejledningen på den side der fremkommer ved klik på knappen ”Adgangsprogram”. Når Brugeren opsiger abonnementet, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og Betalingsbrugeradgangen udløber automatisk, når den igangværende abonnementsperiode udløber

8. Brugerens brug og misbrug af Lokalesøgemaskinen
8.1

Misbrug af Lokalesøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Lokalesøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Lokalesøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens annoncer og lokalesøgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Lokalesøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Lokalesøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Lokalesøgemaskinen eller på anden måde skade på Lokalesøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Lokalesøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Lokalesøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Lokalesøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Lokalesøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Lokalesøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Lokalesøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Lokalesøgemaskinen.
8.5
Lokalesøgemaskinen overdrager ingen immaterielle rettigheder til Brugeren, hverken helt eller delvist. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, eller distribuere noget materiale fra Lokalesøgemaskinen uden foregående skriftlig tilladelse fra Lokalesøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1

Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Lokalesøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Lokalesøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.