Om Lokaleportalen.dk

Servicen er en business-to-business service og er derfor kun til erhvervsmæssig brug. Vores brugere vil kun leje lokaler af virksomheder og vil kun udleje lokaler til virksomheder. Det betyder at du skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Du må ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed.

Servicen giver Lokalesøgere et meget stort overblik over ledige lokaler, og Lokaleudbydere kan få et ret stort overblik over aktive Lokalesøgere.

En central del af Servicen består af en lokalesøgemaskine, som dels skabes ved at Lokaleudbydere annoncerer deres ledige lokaler, og dels skabes igennem robotcrawling og indeksering af mange hundrede hjemmesider med mange tusinde lokaler mange gange hver dag.

Igennem Servicen leveres således en konstant opdateret oversigt over ledige lokaler, hvor betalende brugere får adgang til den samlede database. Derved spares brugerne for store mængder af tid, hvor de ellers skulle researche sig frem til samtlige relevante hjemmesider og konstant skulle lave søgninger på disse sider, for at identificere nye lokaler der bliver udbudt.

Det er vores naturlige mål at samle så mange lokaler som muligt og gøre søgemaskinen så komplet som muligt, for på den måde at give vores brugere et så stort overblik over ledige lokaler som muligt. Lokalerne i Søgemaskinen hentes derfor fra i princippet alle kilder, som vi opfatter som lødige. Det understreges, at der som regel ikke foreligger en aftale om crawling med de lokaleudbydere der henvises til. 

Det understreges, som beskrevet i vores vilkår, som er bekræftet ved oprettelsen, at der kan være fejl i søgemaskinen. Se beskrivelsen af baggrunden for fejl her. På alle lokalerne er der en rapporteringsfunktion, hvor en bruger hurtigt kan rapportere, hvis der er en datafejl i lokalerne, eller hvis kilden der linkes til, ikke fungerer.

Vi kommunikerer naturligvis alle aspekter af Servicen i vores vilkår, men lægger derudover stor vægt på at kommunikere indholdet i vores service tydeligt relevante steder på sitet, herunder:

1: At Servicens produkt altid er i abonnementsform og at abonnementet starter med en kortere periode på 1 dag og herefter løber i 7 dage ad gangen indtil afmelding.
Det kommunikeres fx på alle sider og på bestillingssiden. Vilkårene, hvori abonnementsproduktet står udpenslet, skal derudover accepteres hele to gange i forbindelse med et køb (på oprettelsessiden og på bestillingssiden).
2: Hvor lokalerne i søgemaskinen kommer fra. Det kommunikeres tydeligt via et link i menuen foroven og menuen forneden.
3: Hvad ekstra-services betalingsproduktet giver til lokalesøgere. Det står via et link i menuen forneden.
4: Hvis der er specielle forhold der gør sig gældende for et lokale. Her står de specielle forhold direkte på lokalet. Samtidig kan brugeren kun komme videre i flowet, hvis brugeren bekræfter at denne har forstået de specielle forhold via en popup.
5: At Servicen kun er til erhvervsmæssig brug. Det står fx øverst på alle sider, på oprettelsessiden og på bestillingssiden.

Læs mere om Lokaleportalen.dk her

Adresse:
Lokaleportalen.dk ApS
Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C
CVR-nummer: 29 60 56 10

Vi kan altid kontaktes på support@lokaleportalen.dk– og vi svarer som regel hurtigt.