En ny æra i bæredygtig arkitektur: "Copenhagen lessons"

I en verden, der kæmper med klimaforandringer, social ulighed og faldende biodiversitet, spiller det byggede miljø en afgørende rolle. Byggebranchen, der står for 40% af de globale CO2-udledninger og 35% af det samlede affald, har desperat brug for en radikal transformation.
10. juli 2023 | Skrevet af: Redaktionen
En ny æra i bæredygtig arkitektur: "Copenhagen lessons"

I en verden, der kæmper med klimaforandringer, social ulighed og faldende biodiversitet, spiller det byggede miljø en afgørende rolle. Byggebranchen, der står for 40% af de globale CO2-udledninger og 35% af det samlede affald, har desperat brug for en radikal transformation. Denne transformation er fokus for 'Copenhagen Lessons,' et sæt af 10 principper lanceret på UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023. Disse principper sigter mod at omdefinere, hvordan vi konstruerer, planlægger og udvikler det byggede miljø, med fokus på bæredygtighed, inklusion og sundheden for vores planet.

Copenhagen Lessons: Et Manifest for Forandring

Copenhagen Lessons blev afsløret af UIA Kongressens præsident Natalie Mossin, der understregede situationens hastende karakter. "The UN Sustainable Development Goals define a crucial global agenda, meaning those influencing the built environment must act now to contribute. How we act must be bold - even radical, compared to current architectural and design practices. With the Copenhagen Lessons, we present 10 principles for what that means when we construct, plan, and develop the built environment. The health of the planet and basic human rights are on the line. We have no time to waste” udtalte Mossin.

Copenhagen Lessons:

  1. Værdighed og handlekraft for alle mennesker er fundamentalt i arkitekturen, der er ingen skønhed i eksklusion.
  2. Mennesker, der risikerer at blive efterladt, skal først indkvarteres, når vi konstruerer, planlægger og udvikler det byggede miljø.
  3. Eksisterende byggede strukturer skal altid genbruges først.
  4. Ingen ny udvikling må udradere grønne områder.
  5. Naturlige økosystemer og fødevareproduktion skal opretholdes uanset det byggede kontekst.
  6. Ingen jomfruelige mineralmaterialer må bruges i byggeri, når genbrug er muligt.
  7. Der må ikke produceres eller efterlades affald i byggeri.
  8. Når man skaffer materialer til byggeri, kommer lokale vedvarende materialer først.
  9. I alt, hvad vi bygger, skal CO2-optag overstige CO2-aftryk.
  10. Når vi udvikler, planlægger og konstruerer det byggede miljø, skal hver aktivitet have en positiv indvirkning på vandøkosystemer og rent vandforsyning.

Et Fælles Sprog for en Bæredygtig Fremtid

Copenhagen Lessons sigter mod at skabe et fælles sprog for at fremskynde forandring i branchen, både for praktikere og investorer. De opfordrer også politikere til at støtte lokal, national og global lovgivning om det byggede miljø. For at anvende så radikal forandring i og på tværs af industrier er videndeling og partnerskaber nødvendige for at prioritere og lokalisere indsats og ressourcer.

Der er en voksende erkendelse af, at det er nødvendigt at ændre synet på naturen fra at være en uendelig ressource til at være en værdifuld enhed, der skal beskyttes. For længe har designpraksis opereret under antagelsen om, at menneskeheden ejer naturen. For at sikre menneskets overlevelse er det nødvendigt at designe med henblik på velfærden for alt liv på Jorden. Data indsamlet til støtte for de 10 principper viser klart, at branchen skal skifte fra en menneskecentreret tilgang til en tilgang, der omfatter alle livsformer. Dette kræver etablering af partnerskaber og brug af databaserede løsninger. Københavns Lektioner er set som et potentiale for at drive denne forandring og udvikle sig fra at være principper til at blive praktiske løsninger.