Udlejningsoverskud

30. maj 2023 | Skrevet af: Sara Petersen
Udlejningsoverskud

Hvad er udlejningsoverskud?

Udlejningsoverskud er et begreb inden for erhvervsejendomme, der repræsenterer forskellen mellem lejeindtægter og driftsomkostninger. Det er en nøgleindikator for den økonomiske levedygtighed og rentabilitet af en kommerciel ejendom, og det er et tal, der er af stor interesse for investorer og ejendomsejere.

Hvordan beregnes udlejningsoverskud?

Udlejningsoverskud beregnes ved at trække de samlede driftsomkostninger fra de samlede lejeindtægter. Driftsomkostningerne omfatter udgifter til vedligeholdelse, renoveringer, ejendomsskatter, forsikringer, administration, ejendomsstyring og eventuelle yderligere omkostninger, der er forbundet med ejendommens drift.

Hvordan påvirker udlejningsoverskud ejendomsmarkedet?

Udlejningsoverskud har en direkte indflydelse på ejendomsmarkedet. Et højt udlejningsoverskud kan gøre en ejendom mere attraktiv for potentielle investorer, da det indikerer en høj grad af rentabilitet. Omvendt kan et lavt eller negativt udlejningsoverskud signalere, at en ejendom er mindre rentabel, hvilket kan afskrække potentielle investorer.

Et eksempel på udlejningsoverskud

Et eksempel på udlejningsoverskud kan være en udlejer, der ejer et kontorbygning, hvor de årlige lejeindtægter akkumulerer til en million kroner. Driftsomkostningerne for denne ejendom beløber sig til 400.000 kr. Ved at trække driftsomkostningerne fra lejeindtægterne, vil udlejeren opnå et udlejningsoverskud på 600.000 kr. Dette udlejningsoverskud er en vigtig indikator for udlejeren, der viser den potentielle fortjeneste, der kan genereres fra ejendommen, efter at alle nødvendige omkostninger er dækket.

Udlejningsoverskud er en vigtig økonomisk indikator inden for kommerciel ejendomsudlejning. Det giver en klar indikation af en ejendoms økonomiske præstation og kan være en afgørende faktor for investorer, når de vurderer potentialet i en ejendomsinvestering.