Momsfri

26. maj 2023 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
Momsfri

Hvad betyder momsfri?

Momsfri er en betegnelse, der bruges inden for erhvervsejendomme i Danmark for at angive, at der ikke pålægges moms ved køb eller salg af sådanne ejendomme. I Danmark er momssatsen normalt 25% for erhvervsejendomme, men der er visse undtagelser, hvor moms ikke opkræves. Dette kan f.eks. gælde ved overdragelse af en virksomhed som helhed, herunder dens aktiver, eller ved salg af nybyggede ejendomme inden for en bestemt tidsramme efter færdiggørelsen. Lejekontrakter for erhvervsejendomme kan også være momspligtige eller momsundtagne afhængigt af visse kriterier.

Hvordan påvirker momsundtagelse det kommercielle ejendomsmarked?

Momsfri har betydning for markedet for erhvervsejendomme, da det kan påvirke transaktionsomkostningerne og beslutningerne for købere og sælgere. Når moms er undtaget, reduceres de samlede omkostninger ved en transaktion, hvilket kan gøre ejendommen mere attraktiv for købere og give dem større økonomisk fleksibilitet. For sælgere kan momsfri også gøre ejendommen mere konkurrencedygtig på markedet.

Hvordan kan momsundtagelse påvirke markedet i praksis?

Et eksempel på, hvordan momsundtagelsen kan påvirke markedet, er en virksomhed, der overvejer at købe en fabriksbygning. Hvis bygningen er momspligtig, skal køberen betale 25% moms oveni købsprisen, hvilket kan være en betydelig udgift. Men hvis bygningen er momsundtaget, kan køberen undgå momsudgiften og investere de sparede midler andre steder, f.eks. i at opgradere ejendommen eller udvide virksomhedens aktiviteter.

I konklusionen kan det siges, at momsundtagelsen inden for erhvervsejendomme i Danmark betyder, at der ikke opkræves moms ved visse transaktioner. Dette kan have indvirkning på markedet ved at reducere omkostningerne for købere og gøre ejendomme mere konkurrencedygtige.