Lejerapport

31. maj 2023 | Skrevet af: Leonora Jensen
Lejerapport

Hvad er det, og hvordan påvirker det ejendomsmarkedet?

Lejerapport er et begreb inden for kommerciel ejendom, der refererer til en rapport, som enten udlejeren eller ejendomsforvalteren udarbejder i forbindelse med lejeaftaler. Formålet med lejerapporten er at dokumentere den aktuelle tilstand af de lejede lokaler og faciliteter, herunder eventuelle mangler, skader eller fejl.

Hvad indeholder en lejerapport?

Lejerapporten kan omfatte en udførlig beskrivelse af alle væsentlige aspekter af ejendommen, herunder bygningsstruktur, VVS-installationer, elektriske systemer, varme- og kølesystemer, tag, gulve, vægge, vinduer og døre. Eventuelle skader, mangler eller slid dokumenteres gennem fotografier, beskrivelser og målinger. Yderligere kan rapporten indeholde oplysninger om eksisterende møbler, inventar eller udstyr.

Hvordan påvirker lejerapporten det kommercielle ejendomsmarked?

Effekten af en lejerapport på ejendomsmarkedet er betydelig. For udlejere udgør en omfattende lejerapport en vigtig del af due diligence-processen og risikostyringen. Det sikrer, at de er velinformerede om ejendommens tilstand før indgåelse af lejeaftaler, og det hjælper også med at fastsætte en passende lejepris.

For lejere giver en lejerapport mulighed for at evaluere ejendommens kvalitet og potentielle vedligeholdelsesomkostninger inden indgåelse af lejeaftalen. De kan benytte rapporten til at forhandle lejevilkår, herunder eventuelle reparationer eller forbedringer, som udlejeren skal udføre før indflytning.

Et eksempel på en lejerapport i praksis kunne være en lejer, der overvejer at leje et kontorlokale i en kommerciel ejendom. Før indgåelse af lejeaftalen anmoder lejeren om en lejerapport fra udlejeren. Rapporten afslører, at kontorlokalet har nogle mindre kosmetiske mangler, såsom revner i væggene og slidte gulve. Lejeren bruger denne information til at forhandle med udlejeren om udbedring af disse problemer, før indflytning finder sted, og lejeaftalen indgås til en passende pris.