Brug af erhvervsmægler - fordele og ulemper

Når du står overfor at skulle købe eller sælge en erhvervsejendom, eller hvis du har ledige lokaler som du vil udleje, har du måske overvejet at få en erhvervsmægler til at hjælpe dig. I denne blog giver vi dig en kort introduktion til fordele og ulemper ved at bruge en erhvervsmægler.
26. januar 2024 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
Brug af erhvervsmægler - fordele og ulemper

Når du står overfor at skulle købe eller sælge en erhvervsejendom, eller hvis du har ledige lokaler som du vil udleje, har du måske overvejet at få en erhvervsmægler til at hjælpe dig. I denne blog giver vi dig en kort introduktion til fordele og ulemper ved at bruge en erhvervsmægler.

Hvis du har haft ledige erhvervslokaler til udlejning, eller har du haft en erhvervsejendom som du ønskede at sælge, har du sikkert stillet dig selv spørgsmålet: ”Skal jeg bruge erhvervsmægler”?

Svaret er ikke et enten/eller. Det kan i nogle tilfælde være en god ide at bruge en ejendomsmægler med speciale i erhvervsejendomme, når du skal udleje eller sælge erhverv – men andre gange er du bedre stillet ved at stå for udlejningen eller salget selv.

Uanset om du vælger at bruge en erhvervsmægler eller ej, er det vigtigt at du forbereder dig grundigt på salget eller udlejningen af din erhvervsejendom. I denne blog giver vi dig en kort introduktion til fordele og ulemper ved at bruge en erhvervsmægler.

Hvad er en erhvervsmægler?

En erhvervsmægler er en professionel, der kan hjælpe med handel med erhvervslokaler og ejendomme. Det kan f.eks. være køb og salg af kontorejendomme, afståelse af butikslokaler, formidling af lagerejendomme og logistikejendomme, salg af boligudlejningsejendomme eller udlejning af erhvervslokaler.

Erhvervsmægleren repræsenterer typisk sælgeren eller udlejeren, men nogle erhvervsmæglere tilbyder også hjælp og rådgivning og bistand i forbindelse med køb af erhvervsejendomme og søgning efter lokaler – typisk i den højere prisklasse. 

Er "erhvervsmægler" en beskyttet titel?

Ordet ”erhvervsmægler” er – i modsætning til ”ejendomsmægler” – ikke en beskyttet titel. Mens man skal have en uddannelse til ejendomsmægler for at kunne kalde sig ”ejendomsmægler”, gælder det samme ikke for begrebet erhvervsmægler. Så hvis en person kalder sig erhvervsmægler, er der ikke nogen garanti for at vedkommende har en uddannelse som ejendomsmægler.

Det betyder ikke, at en person der ikke har en ejendomsmægler-uddannelse ikke kan fungere ganske glimrende som erhvervsmægler. Du kan sagtens finde erhvervsmæglere, som aldrig har taget en uddannelse som erhvervsmægler, og som er mindst lige så dygtige og har mindst lige så gode resultater som uddannede ejendomsmæglere – ligesom du kan finde etablerede erhvervsmæglere med lange ejendomsmægler-uddannelser, som performer meget dårligt, eksempelvis ved at opkræve meget høje markedsføringsudgifter uden at skabe resultater. At tage en ejendomsmægler-uddannelse er langt fra nogen garanti for at man bliver en god erhvervsmægler.

Hvad kan en erhvervsmægler hjælpe med?

Du kan vælge at bruge en erhvervsmægler til en lang række ting - først og fremmest til at spare tid og besvær, når du skal udleje erhvervslokaler eller sælge en erhvervsejendom. Når det er sagt, er der mange penge at spare hvis du kan klare udlejningen eller salget selv.

Her er en oversigt over de ting du kan bruge en erhvervsmægler til. Husk at du ikke behøver at bruge mægleren til alt. Eksempelvis kan du lave en aftale med erhvervsmægleren om at du selv finder lejeren eller køberen, og så klarer han det praktiske omkring papirarbejdet.

Vurdering af din erhvervsejendom:

Vurdering af erhvervsejendomme sker på baggrund af en række faktorer, herunder

 • Grundværdien: Grundværdien er den forventede pris, som grunden ville blive solgt for, hvis den var fri for bygninger. Grundværdien beregnes på baggrund af ejendommens beliggenhed, anvendelse og udnyttelse.
 • Bygningsværdien: Bygningsværdien er den forventede pris, som bygningen ville blive solgt for, hvis den var bygget nu. Bygningsværdien beregnes på baggrund af bygningens alder, størrelse, kvalitet og udnyttelse.
 • Øvrige faktorer: Andre faktorer, der kan påvirke værdien af en erhvervsejendom, er blandt andet beliggenhedens attraktivitet, ejendommens infrastruktur, ejendommens miljømæssige forhold og din ejendoms fremtidige potentiale

I Danmark er der to forskellige vurderingsmetoder for erhvervsejendomme:

 • Offentlig vurdering af din erhvervsejendom: Den offentlige vurdering er en vurdering, der foretages af Vurderingsstyrelsen. Den offentlige vurdering bruges til at fastsætte ejendomsskatter.
 • Privat vurdering af din erhvervsejendom Den private vurdering er en vurdering, der foretages af en uafhængig vurderingsmand – eksempelvis en erhvervsmægler. Den private vurdering kan bruges til forskellige formål, f.eks. ved salg eller finansiering af en erhvervsejendom.

Har du brug for en erhvervsmægler for at fremvise dine lokaler?

Erhvervsmægleren kan hjælpe dig med fremvisning af dine lokaler, så du ikke selv behøver bruge tid på det. Men det koster naturligvis – så hvis du selv kan fremvise dine ledige lokaler er der mange penge at spare.

Her er nogle gode råd til dig der selv vil fremvise dine ledige erhvervslokaler:

 1. Forberedelse
  Det første, du skal gøre, er at forberede dig godt. Det betyder, at du skal sørge for, at lokalerne er ryddelige og præsentable. Du skal også have styr på den tekniske funktionalitet, såsom lys, varme og ventilation. Sørg desuden for at have alle de nødvendige dokumenter klar, f.eks. lejekontrakten, lejevilkårene og billeder af lokalerne.
 2. Planlægning
  Det er også vigtigt at planlægge fremvisningen grundigt. Bestem, hvornår og hvor længe fremvisningen skal vare, og hvem der skal være til stede. Du kan også overveje at lave en præsentation af lokalerne, som du kan vise til lejerne.
 3. Imødekommenhed
  Når dine potentielle lejere ankommer, er det vigtigt at være imødekommende og venlig. Giv dem en god kop kaffe eller te og tag dig god tid til at vise dem rundt i lokalerne. Svar på alle deres spørgsmål og vær opmærksom på deres behov.
 4. Professionel fremtoning
  Det er vigtigt at fremstå professionel, når du fremviser erhvervslokaler. Klæd dig pænt og vær velforberedt. Du skal også være i stand til at svare på alle lejernes spørgsmål på en kompetent måde.
 5. Følg op
  Efter fremvisningen er det vigtigt at følge op med lejerne. Send dem en mail eller et brev med en tak for besøget og en opsummering af, hvad I talte om. Du kan også tilbyde at sende dem de nødvendige dokumenter.

Køberrådgivning fra erhvervsmægler

Køberrådgivning i forbindelse med køb af investeringsejendomme eller erhvervsejendomme er en ydelse, der tilbydes af advokater, vurderingsmænd, erhvervsmæglere og andre rådgivere med ekspertise inden for erhvervsejendomme. Køberrådgiveren hjælper køberen med at gennemføre et sikkert og vellykket køb af en investeringsejendom.

Køberrådgivningen omfatter typisk følgende opgaver:

 • Hjælp til at udarbejde en investeringsstrategi: Køberrådgiveren kan hjælpe køberen med at definere sine investeringsmål og finde den rigtige type investeringsejendom.
 • Vurdering af ejendommen: Køberrådgiveren kan hjælpe køberen med at vurdere ejendommens værdi og risiko.
 • Forhandling af købspris og vilkår: Køberrådgiveren kan hjælpe køberen med at forhandle en god købspris og vilkår med sælgeren.
 • Udarbejdelse af købsaftale og andre dokumenter: Køberrådgiveren kan hjælpe køberen med at udarbejde de nødvendige dokumenter, såsom købsaftale, byggetilladelse og låneaftale.

Køberrådgivning er en god idé for alle, der overvejer at købe en investeringsejendom. Køberrådgiveren kan hjælpe køberen med at undgå fejl og sikre, at købet er en god investering.

Hvis du overvejer at købe en investeringsejendom og vil bruge en køberrådgiver, er det en god idé at indhente tilbud fra flere, så du kan sammenligne deres priser og ekspertise.

Tryk her hvis du vil have besked om erhvervsejendomme og investeringsejendomme til salg
Tryk her hvis du vil se alle erhvervsejendomme og investeringsejendomme til salg på Lokaleportalen lige nu

Erhvervsmægleren kan rådgive om salg af erhvervsejendom

En erhvervsmægler kan hjælpe dig med følgende:

 • Vurdering af ejendommen: En erhvervsmægler kan hjælpe dig med at vurdere din ejendoms værdi og potentiale.
 • Markedsføring af ejendommen: En erhvervsmægler kan hjælpe dig med at markedsføre din ejendom til den rigtige målgruppe.
 • Forhandling af købspris og vilkår: En dygtig erhvervsmægler kan hjælpe dig med at forhandle en god købspris og vilkår med køberen.
 • Juridiske og administrative opgaver: En erhvervsmægler kan hjælpe dig med de juridiske og administrative opgaver, der er forbundet med et salg af en erhvervsejendom.

Har du en erhvervsejendom til salg? Tryk her for at se og kontakte potentielle købere

Kan en erhvervsmægler udarbejde en erhvervslejekontrakt?

En erhvervsmægler kan lave en erhvervslejekontrakt. Men det er ikke altid den bedste idé at bruge en erhvervsmægler, når kontrakten skal laves.

En erhvervsmægler har typisk en god forståelse af de juridiske og praktiske aspekter af erhvervslejemål, og de kan derfor hjælpe dig med at udarbejde en kontrakt, der er fair og overskuelig for begge parter.

Men en erhvervsmægler er ikke en advokat, og de har ikke den samme juridiske ekspertise som en advokat. Det betyder, at der kan være risiko for, at kontrakten ikke er fuldt ud i overensstemmelse med loven, eller at den ikke beskytter dine interesser på den bedst mulige måde.

Hvis du er seriøs omkring at indgå en erhvervslejekontrakt, er det derfor altid en god idé at konsultere en advokat. En advokat kan gennemgå kontrakten grundigt og sikre, at den er juridisk korrekt og beskytter dine interesser.

Her er nogle specifikke fordele ved at bruge en advokat i stedet for en erhvervsmægler til at lave en erhvervslejekontrakt:

 • Sikkerhed: En advokat kan hjælpe dig med at identificere eventuelle risici forbundet med lejemålet og foretage de nødvendige ændringer i kontrakten for at reducere risikoen.
 • Økonomisk fordel: En advokat kan hjælpe dig med at forhandle en god kontrakt, hvilket kan give en økonomisk fordel i det lange løb.
 • Tid og besvær: En advokat kan tage sig af den juridiske del af kontrakten, hvilket kan spare dig tid og besvær.

Hvis du vælger at bruge en erhvervsmægler til at lave en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Sørg for, at mægleren har erfaring med erhvervslejekontrakter
 • Få kontrakten gennemgået af en advokat, før du underskriver den.
 • Bliv ved med at spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Skuffesager

Mange af de erhvervslokaler der udlejes, og mange af de erhvervsejendomme der sælges, har aldrig været annonceret offentligt på markedet. De bedste lokaler udlejes "off-market", dvs udlejeren "headhunter" den lejer han gerne vil udleje til via lejerkartoteket, i stedet for at udleje til en tilfældig lejer via en annonce.

Tryk her for at få adgang til skuffesagerne

Danmarks online ”Gør det selv” erhvervsmægler

Lokaleportalen.dk er Danmarks store online erhvervsmægler for dig der selv kan fremvise dine erhvervslokaler. Vi sætter dig i kontakt med lejeren, og du står for fremvisning og kontrakt (vi henviser gerne til en ejendomsadvokat).

Start med at finde din fremtidige lejer eller køber her: DKs online erhvervsmægler

 

Ofte stillede spørgsmål