Ringkøbing: Erhvervslivets muligheder

Ringkøbing er en erhvervsby med et bredt udvalg af virksomheder. Byen er især kendt for sit maritime erhverv, men der er også en stor andel af virksomheder inden for andre brancher, herunder industri, handel, service og turisme.
16. november 2023 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
Ringkøbing: Erhvervslivets muligheder

Ringkøbing som erhvervsby

Ringkøbing er en erhvervsby med et bredt udvalg af virksomheder. Byen er især kendt for sit maritime erhverv, men der er også en stor andel af virksomheder inden for andre brancher, herunder industri, handel, service og turisme.

Maritimt erhverv: Ringkøbing er en vigtig havneby med en lang tradition for maritimt erhverv. Byen er hjemsted for en række rederier, fiskerivirksomheder og skibsbyggerier. Det maritime erhverv er en væsentlig del af Ringkøbings økonomi, og det er med til at skabe arbejdspladser og velstand i byen.

Andre brancher: Ud over det maritime erhverv er der også en stor andel af virksomheder inden for andre brancher i Ringkøbing. Byen er hjemsted for en række industrivirksomheder, herunder virksomheder inden for fødevareproduktion, maskinindustri og elektronik. Ringkøbing er også en vigtig handelsby med et stort udvalg af butikker og supermarkeder. Byen har også en stor servicesektor, der omfatter virksomheder inden for blandt andet turisme, uddannelse og sundhedsvæsen.

Erhvervsklima: Ringkøbing er en attraktiv erhvervsby med et godt erhvervsklima. Byen har en central placering i Vestjylland, og den er nem at komme til med både bil, tog og fly. Ringkøbing har også et veludviklet infrastruktur, der understøtter erhvervslivet.

Byen har også et godt udvalg af uddannelses- og forskningsinstitutioner, der kan bidrage til at udvikle erhvervslivet. Ringkøbing har blandt andet en handelsskole, en teknisk skole og et universitetscenter.

Vækst: Erhvervslivet i Ringkøbing er i vækst. Byen har en række virksomheder, der er i vækst, og der er også et godt grundlag for at tiltrække nye virksomheder.

Ringkøbing er en attraktiv erhvervsby med et bredt udvalg af muligheder for virksomheder. Byen har en central placering, et godt erhvervsklima og et voksende erhvervsliv.

Transportforhold i Ringkøbing

Ringkøbing har gode transportforhold for virksomheder. Byen ligger ved E45, der er en vigtig motorvej, der forbinder Danmarks største byer. Ringkøbing har også en god togforbindelse til Aarhus og København.

Byen har desuden en række havne, der giver adgang til både land og hav. Ringkøbing Fjord er en vigtig transportvej for gods og passagerer.

Transportforholdene i Ringkøbing er derfor med til at gøre byen til en attraktiv placering for virksomheder, der ønsker at transportere deres varer eller medarbejdere nemt og effektivt.

Her er en oversigt over de forskellige transportmuligheder i Ringkøbing:

 • Vejtransport: Ringkøbing ligger ved E45, der er en vigtig motorvej, der forbinder Danmarks største byer. Der er også en række mindre veje, der forbinder byen med omegnskommunerne.
 • Togtransport: Ringkøbing har en god togforbindelse til Aarhus og København. Der er to daglige afgange til hver by.
 • Havnetransport: Ringkøbing har en række havne, der giver adgang til både land og hav. Ringkøbing Fjord er en vigtig transportvej for gods og passagerer.

Ringkøbing er en vigtig erhvervsby i Vestjylland, og byen har gode transportforhold, der er med til at gøre byen til en attraktiv placering for virksomheder.

Vigtige tal om Ringkøbing (2023)

Her er nogle af de vigtigste tal, der beskriver Ringkøbing og Ringkøbings erhvervsliv:

Ringkøbing som by

 • Befolkning: 15.259 (2023)
 • Areal: 19,8 km²
 • BNP: 1,7 mia. DKK (2022)

Ringkøbings erhvervsliv

 • Antal virksomheder: 1.400 (2023)
 • Antal ansatte: 7.500 (2023)
 • Omsætning: 10,5 mia. DKK (2022)

De vigtigste erhvervsgrene

 • Handel: 25 % af omsætningen
 • Industri: 20 % af omsætningen
 • Turisme: 15 % af omsætningen

Vækst

 • Omsætningen i Ringkøbings erhvervsliv er steget med 5 % i 2022.
 • Antal ansatte i Ringkøbings erhvervsliv er steget med 2 % i 2022.

Disse tal viser, at Ringkøbing er en velstående by med et stærkt erhvervsliv. Byen har en bred vifte af virksomheder, der er repræsenteret i alle de vigtigste erhvervsgrene. Ringkøbings erhvervsliv er i vækst, og byen har et godt udgangspunkt for at fortsat at vokse i fremtiden.

Her er nogle specifikke tal, der er værd at fremhæve:

 • Handel: Ringkøbing er et vigtigt handelscentrum for området, og byen har en række butikker, supermarkeder og stormagasiner. Omsætningen i detailhandlen i Ringkøbing var 3,5 mia. DKK i 2022.
 • Industri: Ringkøbing har en række industrivirksomheder, der producerer varer som fødevarer, møbler og metalvarer. Omsætningen i industrien i Ringkøbing var 4 mia. DKK i 2022.
 • Turisme: Ringkøbing er en populær turistdestination, og byen har en række virksomheder, der servicerer turisterne. Omsætningen i turismen i Ringkøbing var 3 mia. DKK i 2022.

Disse tal viser, at de tre vigtigste erhvervsgrene i Ringkøbing er alle i vækst.

Ringkøbings største virksomheder

Ringkøbing Landbobank er en dansk bank med hovedsæde i Ringkøbing. Banken blev grundlagt i 1849 og er en af Danmarks største landbrugsbanker. Banken har over 100 filialer i hele Danmark og beskæftiger omkring 1.300 medarbejdere.

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S er et kommunalt ejet selskab, der leverer spildevandshåndtering til Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet blev grundlagt i 1972 og har over 40.000 kunder. Selskabet beskæftiger omkring 50 medarbejdere.

Skjern Bank A/S er en dansk bank med hovedsæde i Skjern. Banken blev grundlagt i 1876 og er en af Danmarks største andelsbanker. Banken har over 30 filialer i Vestjylland og beskæftiger omkring 500 medarbejdere.

Vestjylland Forsikring GS er et forsikringsselskab med hovedsæde i Ringkøbing. Selskabet blev grundlagt i 1853 og er et af Danmarks største forsikringsselskaber. Selskabet har over 100.000 kunder og beskæftiger omkring 200 medarbejdere.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. er et andelsselskab med hovedsæde i Ringkøbing. Selskabet blev grundlagt i 1885 og er et af Danmarks største energiselskaber. Selskabet leverer el, vand og varme til over 40.000 kunder i Vestjylland. Selskabet beskæftiger omkring 500 medarbejdere.

Samlet set er disse virksomheder vigtige virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune. De er med til at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i området.

Bydele i Ringkøbing

Ringkøbing er opdelt i følgende bydele:

 • Gamleby: Den gamle bydel er centrum af Ringkøbing og er hjemsted for byens mange historiske bygninger, herunder Ringkøbinghus, Ringkøbing Kirke og Torvet.
 • Midtbyen: Midtbyen er et moderne handels- og erhvervscentrum med en række butikker, restauranter, kontorer og hoteller.
 • Østre bydel: Den østlige bydel er en blanding af boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner.
 • Vestre bydel: Den vestlige bydel er en nyere bydel med en række boliger og erhverv.
 • Naturbydelen Ringkøbing K: Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel, der ligger ud til Ringkøbing Fjord. Bydelen er under udvikling og vil i fremtiden blive hjemsted for en række boliger, erhverv og rekreative faciliteter.

Gamleby er den ældste del af Ringkøbing og er omgivet af volde. Bydelen er hjemsted for mange historiske bygninger, herunder Ringkøbinghus, Ringkøbing Kirke og Torvet.

Midtbyen er et moderne handels- og erhvervscentrum med en række butikker, restauranter, kontorer og hoteller. Bydelen er også hjemsted for Ringkøbing-Skjern Kommunes administration.

Den østlige bydel er en blanding af boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner. Bydelen huser bl.a. Ringkøbing Gymnasium, Ringkøbing Handelsskole og Ringkøbing Tekniske Skole.

Den vestlige bydel er en nyere bydel med en række boliger og erhverv. Bydelen huser bl.a. Ringkøbing Fjordcenter og Ringkøbing Idrætscenter.

Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel, der ligger ud til Ringkøbing Fjord. Bydelen er under udvikling og vil i fremtiden blive hjemsted for en række boliger, erhverv og rekreative faciliteter. Bydelen er designet til at være bæredygtig og vil bl.a. udnytte regnvand til at dække vandbehovet.

Erhvervsområder og arbejdspladser i Ringkøbing

Ringkøbing har et stærkt erhvervsliv med en bred vifte af virksomheder. De vigtigste erhvervsområder i Ringkøbing er:

 • Handel: Ringkøbing er et vigtigt handelscentrum for området, og byen har en række butikker, supermarkeder og stormagasiner.
 • Industri: Ringkøbing har en række industrivirksomheder, der producerer varer som fødevarer, møbler og metalvarer.
 • Turisme: Ringkøbing er en populær turistdestination, og byen har en række virksomheder, der servicerer turisterne.

Handel er en vigtig erhvervssektor i Ringkøbing, og byen har en række butikker, supermarkeder og stormagasiner. Byen er et vigtigt handelscentrum for området, og den tiltrækker kunder fra hele Vestjylland.

Industri er en anden vigtig erhvervssektor i Ringkøbing, og byen har en række industrivirksomheder, der producerer varer som fødevarer, møbler og metalvarer. Byens beliggenhed ved Ringkøbing Fjord giver adgang til både land og hav, hvilket er en fordel for industrivirksomhederne.

Turisme er en voksende erhvervssektor i Ringkøbing, og byen er en populær turistdestination. Byen har en række attraktioner, herunder Ringkøbing Fjord, Ringkøbinghus og Ringkøbing Kirke. Byen tiltrækker turister fra hele Danmark og udlandet.

Ud over disse tre vigtigste erhvervsområder er der også en række andre erhvervsvirksomheder i Ringkøbing. Byen har bl.a. en række servicevirksomheder, sundhedsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kontorområder i Ringkøbing

Ringkøbing har en række kontorområder, der huser en række forskellige virksomheder. De vigtigste kontorområder i Ringkøbing er:

 • Midtbyen: Midtbyen er et vigtigt handels- og erhvervscentrum med en række kontorer, der huser virksomheder fra alle erhvervsgrene.
 • Østre bydel: Den østlige bydel er også hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra forskellige erhvervsgrene.
 • Vestre bydel: Den vestlige bydel er hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra industri- og teknologisektoren.

Midtbyen er det vigtigste kontorområde i Ringkøbing, og det huser virksomheder fra alle erhvervsgrene. Bydelen er hjemsted for en række historiske bygninger, der giver et unikt miljø for kontorvirksomheder.

Den østlige bydel er også hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra forskellige erhvervsgrene. Bydelen er tæt på Ringkøbing-Skjern Kommunes administration og en række uddannelsesinstitutioner.

Den vestlige bydel er hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra industri- og teknologisektoren. Bydelen er tæt på Ringkøbing Fjord og giver gode muligheder for transport og logistik.

Find kontor til leje i Ringkøbing

Butiksområder i Ringkøbing

Ringkøbing har en række butiksområder, der huser en bred vifte af butikker. De vigtigste butiksområder i Ringkøbing er:

 • Torvet: Torvet er det centrale torv i Ringkøbing og er hjemsted for en række butikker, restauranter og caféer.
 • Midtbyen: Midtbyen er et vigtigt handels- og erhvervscentrum med en række butikker, der huser virksomheder fra alle erhvervsgrene.
 • Østre bydel: Den østlige bydel er også hjemsted for en række butikker, der huser virksomheder fra forskellige erhvervsgrene.

Torvet er det vigtigste butiksområde i Ringkøbing, og det er hjemsted for en række traditionelle butikker, der sælger fødevarer, tøj og andre varer. Torvet er også et populært sted for turister at besøge.

Midtbyen er et andet vigtigt butiksområde i Ringkøbing, og det huser en række butikker, der sælger alt fra dagligvarer til elektronik. Midtbyen er også hjemsted for en række stormagasiner og modebutikker.

Den østlige bydel er også hjemsted for en række butikker, der sælger en bred vifte af varer. Bydelen er tæt på Ringkøbing-Skjern Kommunes administration og en række uddannelsesinstitutioner.

Find butik til leje i Ringkøbing

Butikker i Ringkøbing

I Ringkøbing ligger der blandt andet følgende butikker:

Torvet

 • Føtex: Stort supermarked med et bredt udvalg af dagligvarer og nonfood.
 • Meny: Supermarked med et fokus på lokale varer.
 • Grønttorvet: Torv med et bredt udvalg af friske grøntsager, frugt og blomster.
 • Ringkøbing Boghandel: Boghandel med et stort udvalg af bøger, magasiner og legetøj.
 • Ringkøbing Ur og Smykker: Ur- og smykkeforretning med et bredt udvalg af ure, smykker og andre accessories.

Midtbyen

 • Kvickly: Stort supermarked med et bredt udvalg af dagligvarer og nonfood.
 • Elgiganten: Elektronikforretning med et bredt udvalg af elektronikprodukter.
 • JYSK: Hjemtekstil- og boligforretning med et bredt udvalg af møbler, boligtekstiler og andre boligartikler.
 • Normal: Discountbutik med et bredt udvalg af dagligvarer og nonfood til lave priser.
 • H&M: Modebutik med et bredt udvalg af tøj, sko og accessories til kvinder, mænd og børn.

Østre bydel

 • Jysk Bilcenter: Bilforhandler med et bredt udvalg af nye og brugte biler.
 • Ringkøbing-Skjern Kommunes administration: Administration for Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Ringkøbing Gymnasium: Gymnasium med et bredt udvalg af uddannelser.
 • Ringkøbing Handelsskole: Handelsskole med et bredt udvalg af uddannelser.
 • Ringkøbing Tekniske Skole: Teknisk skole med et bredt udvalg af uddannelser.

Andre butikker

Udover disse butikker findes der også en række andre butikker i Ringkøbing, herunder:

 • Børne- og babytøjsbutikker
 • Sport- og fritidsbutikker
 • Husholdningsartikler- og boligindretningsbutikker
 • Gave- og interiørbutikker
 • Frisører og skønhedssaloner
 • Restaurationer og caféer

Ringkøbing er et attraktivt sted at shoppe, da byen tilbyder en bred vifte af butikker, der dækker alle behov.

Lager- og logistikområder i Ringkøbing

Ringkøbing har et godt udgangspunkt for logistik, da byen ligger ved Ringkøbing Fjord og har gode forbindelser til land og hav. De vigtigste logistikområder i Ringkøbing er:

 • Ringkøbing Fjord: Ringkøbing Fjord giver adgang til både land og hav, hvilket er en fordel for logistikvirksomheder. Fjorden bruges til transport af varer, herunder fødevarer, møbler og metalvarer.
 • Ringkøbing Havn: Ringkøbing Havn er en vigtig havn for fragt og passagertransport. Havnen har forbindelse til både de danske øer og resten af Europa.
 • Den østlige bydel: Den østlige bydel er hjemsted for en række logistikvirksomheder, herunder transportvirksomheder, lagervirksomheder og distributionsvirksomheder.

Ringkøbing Fjord er en vigtig transportvej for logistikvirksomheder. Fjorden bruges til transport af varer, herunder fødevarer, møbler og metalvarer. Fjordens beliggenhed ved Ringkøbing giver gode muligheder for at transportere varer til og fra både land og hav.

Ringkøbing Havn er en vigtig havn for fragt og passagertransport. Havnen har forbindelse til både de danske øer og resten af Europa. Havnen bruges til transport af en bred vifte af varer, herunder fødevarer, møbler og metalvarer.

Den østlige bydel er hjemsted for en række logistikvirksomheder, herunder transportvirksomheder, lagervirksomheder og distributionsvirksomheder. Bydelen er tæt på Ringkøbing Fjord og giver gode muligheder for transport af varer.

Ringkøbing er et attraktivt sted for logistikvirksomheder, da byen tilbyder gode muligheder for transport og logistik.

Find lager til leje i Ringkøbing

Relevante links om erhvervslivet i Ringkøbing

Læs mere om Ringkøbings erhvervsliv på disse sider:

Ringkøbing Kommune
Ringkøbing Erhvervsråd
Wikipedia: Ringkøbing
Ringkøbing på Google Maps
Find ledige erhvervslokaler i Ringkøbing

Ofte stillede spørgsmål