Korsør: En guide til erhvervslivet

Korsør er en erhvervsby med en lang historie. Byen ligger ved Storebæltsbroen og er et vigtigt knudepunkt for transport og logistik.
9. januar 2024 | Skrevet af: Leonora Jensen
Korsør: En guide til erhvervslivet

Korsør er en erhvervsby med en lang historie. Byen ligger ved Storebæltsbroen og er et vigtigt knudepunkt for transport og logistik. Korsør er også hjemsted for en række forskellige industrier, herunder fødevareproduktion, maskinindustri og metalindustri.

Korsør som erhvervsby

Korsør er en attraktiv erhvervsdestination på grund af sin centrale placering, gode infrastruktur og dygtige arbejdskraft. Byen er også et attraktivt sted at bo og leve for medarbejdere og deres familier.

Nogle af de vigtigste kendetegn ved Korsør som erhvervsby omfatter:

 • Central placering: Korsør ligger ved Storebæltsbroen, hvilket giver byen en god forbindelse til resten af Danmark og resten af Europa.
 • God infrastruktur: Korsør har en god infrastruktur med motorveje, jernbane og havn.
 • Dygtig arbejdskraft: Korsør har en dygtig arbejdskraft med høj uddannelsesniveau.
 • Attraktive rammer: Korsør er et attraktivt sted at bo og leve med gode skoler, fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Korsør har en ambitiøs erhvervsstrategi, der har til formål at styrke byens position som erhvervsdestination. Strategien fokuserer på at tiltrække nye virksomheder, at støtte vækst og innovation blandt eksisterende virksomheder og at skabe gode rammer for erhvervslivet.

Transportforhold i Korsør

Transportforholdene i Korsør er gode for virksomheder. Byen ligger ved Storebæltsbroen, hvilket giver en hurtig og nem forbindelse til resten af Danmark og resten af Europa.

Korsør er også forbundet til motorvej. Motorvejen giver en hurtig og effektiv transportmulighed til andre dele af Danmark og Europa.

Korsør har også en god jernbaneforbindelse til København og andre dele af Danmark. Jernbanen giver en mulighed for at transportere gods og passagerer på en miljøvenlig måde.

Endelig har Korsør en havn, der kan håndtere både gods og passagerer. Havnen giver en mulighed for at transportere gods til og fra resten af verden.

Kort sagt er transportforholdene i Korsør gode for virksomheder, der ønsker at transportere varer og passagerer til og fra andre dele af Danmark og resten af verden.

Korsørs gode transportforhold er en vigtig faktor, der tiltrækker virksomheder til byen.

Vigtige tal om Korsør (2023)

Befolkning

 • Antal indbyggere: 34.458
 • Medianalder: 41 år

Erhverv

 • Antal arbejdspladser: 13.500
 • Andel af arbejdspladser i industri: 20 %
 • Andel af arbejdspladser i serviceerhverv: 80 %

Økonomi

 • BNP pr. indbygger: 450.000 kr.
 • Andel af beskæftigede i offentligt ansatte: 30 %
 • Andel af beskæftigede i privat sektor: 70 %

Korsør største virksomheder

Korsør Havn er en havn beliggende i Korsør, Danmark. Havnen er en vigtig del af Danmarks transportinfrastruktur og er en vigtig destination for gods og passagerer. Havnen er også hjemsted for en række virksomheder.

HRS A/S er et dansk ingeniør- og rådgivningsfirma med hovedkontor i Korsør. HRS A/S har specialiseret sig i infrastrukturprojekter, herunder veje, broer, tunneller og havne. Virksomheden har over 1.000 medarbejdere og er en af Danmarks største ingeniørvirksomheder.

DKSH NORDIC A/S er en global distributionspartner med hovedkontor i Korsør. DKSH NORDIC A/S distribuerer produkter og tjenester fra over 4.000 leverandører til kunder i hele Norden. Virksomheden har over 1.500 medarbejdere og er en af Danmarks største distributionsvirksomheder.

Sund & Bælt er et dansk statsligt selskab, der er ansvarligt for drift og vedligeholdelse af Storebæltsbroen og Storebæltstunnelen. Sund & Bælt er også involveret i udvikling af nye transportinfrastrukturprojekter i Danmark, herunder Femern Bælt-forbindelsen.

Søfartsstyrelsen er en dansk styrelse, der er ansvarlig for sikkerheden til søs i Danmark. Søfartsstyrelsen er ansvarlig for at udstede tilladelser til skibe og søfarende, samt for at føre tilsyn med søfartssikkerheden.

Disse virksomheder er alle vigtige for Korsørs økonomi og beskæftigelse. De bidrager til at skabe vækst og udvikling i byen.

Bydele i Korsør

Korsør er opdelt i to bydele: Sydbyen og Halsskov.

Sydbyen er den ældste bydel i Korsør og ligger syd for havnen. Bydelen er præget af brostensbelagte gader, gamle bygninger og en hyggelig atmosfære. Her finder man blandt andet Korsørs gamle byport, Korsør Fæstning, Korsør Museum og Korsør Teater.

Halsskov er den nyere bydel i Korsør og ligger nord for havnen. Bydelen er præget af store boligområder, butikker, restauranter og et aktivt kulturliv. Her finder man blandt andet Korsør Havn, Storebæltsbroen, Sund & Bælt Centeret og Korsør Kunstmuseum.

Korsør er en levende og mangfoldig by med noget at byde på for enhver smag. Byen er hjemsted for en række virksomheder, institutioner og kulturtilbud, der tiltrækker mennesker fra hele Danmark og udlandet.

Erhvervsområder og arbejdspladser i Korsør

De vigtigste erhvervsområder i Korsør er:

 • Korsør Havn er en vigtig del af Danmarks transportinfrastruktur og er en vigtig destination for gods og passagerer. Havnen er også hjemsted for en række virksomheder.
 • Korsør Midtby er et vigtigt handels- og servicecenter for området og er hjemsted for en række butikker, restauranter og andre servicevirksomheder.
 • Halsskov er en nyere bydel i Korsør, der er præget af store boligområder, butikker og restauranter. Bydelen er også hjemsted for en række virksomheder, herunder Sund & Bælt og DKSH.

Disse områder er alle vigtige for Korsørs økonomi og beskæftigelse. De bidrager til at skabe vækst og udvikling i byen.

Kontorområder i Korsør

De vigtigste kontorområder i Korsør er:

 • Korsør Havn er den vigtigste kontormæssige zone i byen. Havnen er hjemsted for en række virksomheder, der beskæftiger mange mennesker. Disse virksomheder har alle kontorer på havnen.
 • Korsør Midtby er et vigtigt handels- og servicecenter for området. Bydelen er også hjemsted for en række virksomheder, der har kontorer i midtbyen.
 • Halsskov er en nyere bydel i Korsør, der er præget af store boligområder, butikker og restauranter. Bydelen er også hjemsted for en række virksomheder, der har kontorer i Halsskov.

Korsørs kontorområder er i vækst. Byen er attraktiv for nye virksomheder, og der er en god efterspørgsel efter kontorplads.

Find kontor til leje i Korsør

Butiksområder i Korsør

De vigtigste butiksområder i Korsør er:

 • Korsør Midtby er et vigtigt handels- og servicecenter for området. Bydelen er hjemsted for en række butikker, herunder tøjbutikker, supermarkeder, elektronikbutikker og restauranter.
 • Børsen er et stort indkøbscenter i Korsør. Centret er hjemsted for over 50 butikker, herunder tøjbutikker, supermarkeder, elektronikbutikker og restauranter.
 • Halsskov Center er et mindre indkøbscenter i Korsør. Centret er hjemsted for over 30 butikker, herunder tøjbutikker, supermarkeder, elektronikbutikker og restauranter.

Disse områder er alle vigtige for Korsørs økonomi og beskæftigelse. De bidrager til at skabe vækst og udvikling i byen.

Find butik til leje i Korsør

Butikker i Korsør

En god måde at vurdere om det kan betale sig for dig at etablere en butik i Korsør er at kigge på hvilke butikker der allerede ligger i Korsør. Her er nogle eksempler på hvilke butikker der ligger hvor i Korsør:

I Korsør finder man et stort udvalg af butikker, herunder tøjbutikker, supermarkeder, elektronikbutikker og restauranter.

 • Boghandel: Bog & idé
 • Supermarkeder: SuperBrugsen, Netto, Rema 1000
 • Restauranter: McDonald's, Burger King

Lager- og logistikområder i Korsør

De vigtigste logistikområder i Korsør er:

 • Korsør Havn er en vigtig del af Danmarks transportinfrastruktur og er en vigtig destination for gods og passagerer. Havnen er også hjemsted for en række virksomheder, der beskæftiger sig med logistik.
 • Halsskov er en nyere bydel i Korsør, der er præget af store boligområder, butikker og restauranter. Bydelen er også hjemsted for en række virksomheder, der beskæftiger sig med logistik.

Disse områder er alle vigtige for Korsørs økonomi og beskæftigelse. De bidrager til at skabe vækst og udvikling i byen.

Find lager til leje i Korsør

Relevante links om erhvervslivet i Korsør
Læs mere om Korsør erhvervsliv på disse sider:
Slagelse Kommune
Korsør Erhverv
Wikipedia: Korsør
Korsør på Google Maps
Find ledige erhvervslokaler i Korsør 

Ofte stillede spørgsmål