10 simple trin til et succesfuldt salg af butik

Hvis du som ejendomsselskab, privat udlejer eller virksomhed agter at sælge dine butikslokaler eller butikslejemål, er det afgørende, at du håndterer processen struktureret og med omhu for forskellige forhold. Dette vil sikre, at du undgår at stå i en situation, hvor du ikke kan få dine butikslokaler solgt og risikere økonomiske tab som følge af manglende salg.
8. august 2023 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
10 simple trin til et succesfuldt salg af butik

Hvis du som ejendomsselskab, privat udlejer eller virksomhed agter at sælge dine butikslokaler eller butikslejemål, er det afgørende, at du håndterer processen struktureret og med omhu for forskellige forhold. Dette vil sikre, at du undgår at stå i en situation, hvor du ikke kan få dine butikslokaler solgt og risikerer økonomiske tab som følge af manglende salg.

Vi har udarbejdet denne guide til dig der vil sælge butikslokaler. Hvis du i stedet vil købe en butik, så tjek guiden Sådan køber du en butik.

1: Start salgsprocessen af din butik hurtigt

Så snart du beslutter dig for at sælge dine butikslokaler eller butiksejendom, er det af afgørende betydning, at du straks går i gang. Dette gælder specielt hvis du har fået en opsigelse fra lejeren i butikslejemålet. Tjek kontrakterne for at klarlægge, hvor lang tid du har til at sælge, inden huslejeindtægter ophører.

2: Beskriv dine butikslokaler eller butiksejendom præcist

Begynd med at udarbejde en klar og detaljeret beskrivelse af butikslokalet eller butiksejendommen, som du agter at sælge. Angiv specifikationer såsom størrelse, pris, tilstand og depositum. Udtryk beskrivelsen positivt og fremhæv eventuelle fordele, såsom egnethed for mindre forretninger, der ønsker lokaler, der effektivt kan udnyttes til deres varer og inventar.

Præcisér også tilladte anvendelsesområder, herunder eventuel mulighed for brug til madvarer, som fx pizzeria, fiskehandel eller slagter.

Du kan få en fornemmelse af hvilken pris du kan tage for butikslokalet eller butiksejendommen ved at tjekke de priser som andre tager – se fx Butik til salg i Danmark, Butik til salg i København og Butik til salg i Aarhus.

3: Identificér din målgruppe af købere

Efter grundig analyse og beskrivelse af butikslokalerne, er det afgørende at overveje, hvilken type virksomheder der vil finde dine butikslokaler tiltalende. Hvordan matcher beliggenheden deres behov? Hvilke størrelser af virksomheder vil drage fordel af faciliteterne? Og hvilke services vil være attraktive for potentielle købere? Identificér den ideelle køberprofil, som matcher dine butikslokaler bedst muligt

4: Udarbejd en salgsopstilling for dine butikslokaler

Når dine butikslokaler er nøje beskrevet og deres fordele er fremhævet, er tiden kommet til at udarbejde en omhyggelig salgsopstilling. Formålet er at præsentere lejemålet på en måde, der appellerer til de ønskede købere.

Salgsopstillingen bør omfatte relevante data såsom areal, beliggenhed, type, pris, årlige omkostninger og andre relevante oplysninger. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at medtage en fyldig beskrivelse af lejemålet samt supplerende fotos, der understreger dets attraktive egenskaber.

5: Overvej at inddrage en ejendomsmægler

Mange ejendomsselskaber og private udlejere håndterer selv salgsprocessen af deres butikslokaler. Dog kan det være en mulighed at drage fordel af en erfaren ejendomsmægler, specialiseret i butikssalg.

En professionel ejendomsmægler kan bistå med følgende:

  • Udarbejdelse af salgsopstilling og vurdering
  • Identifikation af potentielle købere
  • Forhandling af købsaftaler
  • Kommunikation med købere samt rådgivning om den optimale køberprofil
  • Sikring af en effektiv salgsproces

En ejendomsmægler vil ofte opkræve et gebyr på 10-12 procent af den første årsleje for sine tjenester.

6: Markedsfør dine butik til salg

Nu er det tid til at påbegynde markedsføringen af dine butikslokaler. Den optimale tilgang indebærer følgende:

  • Annoncer dine ledige butikslokaler til salg på relevante platforme som Lokaleportalen.dk
  • Skab en opsigtsvækkende annonce, der klart fremviser dine butikslokaler samt dine kontaktoplysninger
  • Medtag professionelle billeder af dine butikslokaler for at give potentielle købere et visuelt indtryk

Lokaleportalen.dk udgør en fremragende platform for annoncering af ledige butikslokaler, da den tiltrækker en bred vifte af virksomheder på udkig efter nye lokaler. Du kan se virksomheder der søger butikslokaler på Lokaleportalen ved at trykke på linket.

7: Fremvis dine butikslokaler til potentielle købere

Efter at have iværksat markedsføringen vil du modtage henvendelser fra interesserede købere. Ved hver fremvisning bør du forberede dig med en liste af spørgsmål for at vurdere, om de potentielle købere passer til dine butikslokaler.

Skænk særlig opmærksomhed til de interesseredes ønsker og behov, og vær åben for forhandlinger om priser og eventuelle ønsker til indretning.

8: Foretag en grundig undersøgelse af køberen

Når du har fundet en potentiel køber, som du overvejer at sælge dine butikslokaler til, er det af største vigtighed at gennemføre en omfattende baggrundskontrol af køberen. Det primære fokus bør være på den økonomiske status og pålideligheden af køberen.

Indhent relevante økonomiske oplysninger og regnskaber fra offentlige databaser, og undersøg eventuelle tidligere kunders erfaringer med køberen, fx via anmeldelsesplatforme som Trustpilot. Lad dig også lede af din intuition for at sikre, at du vælger en troværdig og økonomisk bæredygtig køber.

9: Indgå en kontrakt om salg af din butik

Når køberens troværdighed og økonomiske forhold er verificeret, er det tid til at indgå en omhyggeligt udarbejdet kontrakt om salg. Det er uundværligt at få en kvalificeret advokat til at gennemgå kontrakten for at sikre, at den er juridisk bindende og inkluderer alle relevante oplysninger om salget.

Kontrakten bør bl.a. omfatte bestemmelser om salgsprisen, depositum, bindingsperiode, anvendelsesområder, forventede omkostninger, vedligeholdelsesforpligtelser samt mulighed for underleasing.

10: Oprethold kontakt med køberen

Selv efter kontrakten er underskrevet, er det af betydning at opretholde en tæt kontakt med køberen. Hold dig informeret om, hvordan butikslokalerne vedligeholdes, og vær opmærksom på eventuelle skader. Sikr dig, at køberen behandler ejendommen med omhu og respekt. Vedligehold en god dialog med køberen for at sikre tilfredshed og stabilitet i relationen, hvilket vil bidrage til at opretholde kontinuerlige indtægter og et velfungerende forhold mellem parterne.

Hvilke juridiske aspekter er der ved salg af butikslokaler eller butiksejendom?

Ved salg af butikslokaler eller butiksejendom er der flere væsentlige juridiske aspekter, der skal håndteres. Det er vigtigt at sikre, at alle ejendomspapirer er korrekte og opdaterede, herunder ejendomsdokumenter, servitutter og tinglysninger. Der skal udarbejdes en gyldig og juridisk bindende købskontrakt, der indeholder alle relevante vilkår for salget. Det er også afgørende at gennemgå køberens økonomiske forhold og baggrund for at sikre, at de er i stand til at gennemføre købet. Endvidere skal man være opmærksom på eventuelle lejeforhold, forpligtelser og eventuelle miljømæssige spørgsmål, der kan påvirke ejendommen.

Hvordan vælger jeg den rette køber til mine butikslokaler eller butiksejendom?

For at vælge den rette køber til butikslokaler eller butiksejendom er det afgørende at identificere køberens profil, interesser og forretningsmæssige formål. En omhyggelig screening af potentielle købere er nødvendig for at sikre, at de passer til ejendommens karakter og formål. Dette inkluderer at vurdere deres finansielle kapacitet til at købe og opretholde ejendommen. Det anbefales at indhente relevant juridisk rådgivning og bruge professionelle ejendomsmæglere til at facilitere dialogen mellem sælger og køber. En afbalanceret tilgang med fokus på både købers interesser og ejendommens langsigtede værdi kan resultere i en vellykket og tilfredsstillende handel.

Hvad er de typiske salgsvilkår for et butikslokale eller en butiksejendom?

De typiske salgsvilkår for et butikslokale eller en butiksejendom kan variere afhængigt af den specifikke transaktion og lokale forhold. Generelt vil salgsvilkårene omfatte prisen for ejendommen, eventuelle overtagelsesdatoer, eventuelle forbehold for ejendommens tilstand og juridisk egnethed, og hvordan eventuelle forbedringer og ændringer af ejendommen vil blive håndteret før og efter salget. Derudover vil kontrakten ofte omfatte vilkår for opsigelse af eventuelle eksisterende lejemål, ansvarsfraskrivelser og krav til tinglysning af ejendomsoverdragelsen. Det er afgørende, at både sælger og køber er enige om og forstår de specifikke salgsvilkår for at undgå konflikter og sikre en glat overdragelse af ejendommen.

Ofte stillede spørgsmål