Sådan finder dine nye erhvervslokaler

Når man som virksomhed leder efter nye erhvervslokaler, skal man, hvad enten det drejer sig om kontor-, klinik-, butiks-, lager—produktions- eller restaurationslokaler, være opmærksom på at gå fokuseret og målrettet til værks.

Det er centralt at du får en søgningsproces hvor du kan få det samlede overblik over markedet så hurtigt som muligt, så du kan finde de bedste og billigste lokaler med anvendelse af så lidt af din kostbare tid som muligt. Husk din egen tid er dit mest værdifulde råstof, og al den tid du bruger på at finde dine nye lokaler og flytte, kan du i sagens natur ikke bruge på at tjene penge.

Vi foreslår, at du går frem via disse 8 trin, når du skal finde nye erhvervslokaler:

Trin 1: Start med at evaluere og definere virksomhedens behov for plads, indretning mv. – ikke bare i dag men også i de kommende år

Trin 2: Tegn herefter en geografisk cirkel, hvor din virksomhed kan ligge. Her er det vigtigt at du overvejer, hvordan flytning vil påvirke dine medarbejderes og din egen transporttid. Hvis du skal ansætte, kan det også være vigtigt at overveje, hvor den type medarbejdere, som du søger, bor, når du beslutter dig til, hvor virksomheden kan ligge.

Trin 3: Nu er du klar til at indsamle relevante erhvervslejemål fra markedet. Der findes en række gode onlinedatabaser, hvor du kan finde relevante erhvervslejemål. Du kan bl.a. finde ledige erhvervslejemål i hele Danmark på www.lokaleportalen.dk.

Trin 4: Du har nu indsamlet en brutto-gruppe af erhvervslokaler til leje, som potentielt kan være relevante, og som du løber detaljeret igennem. Først fjerner du dem, der helt sikkert ikke passer til jeres kriterier. Hernæst sammenligner du priser og kvalitet hos resten, som du deler op i to bunker ud fra, hvor interessante de er. Du kontakter herefter udlejerne fra den mest interessante bunke og aftaler en fremvisning. Udlejerne i den mindre bunke ringer du til for at høre nærmere – det kan jo være at udlejeren fortæller dig noget om lejemålet eller prisen, som alligevel vækker din interesse.

Trin 5: Til fremvisningen er det først og fremmest vigtig, at du forsøger at fornemme om lokalerne vil passe godt til din virksomhed og dig. Hvis svaret er ja, er det vigtigt at du får afklaret følgende

A: Pris. Kan du få et godt tilbud, eller få en periode hvor du ikke betaler leje eller få såkaldt trappeleje, hvor du betaler mindre leje i starten og mere leje hen ad vejen.
B: Opsigelse. Hvor kort en opsigelsesfrist kan du få. Korte opsigelsesfrister giver din virksomhed en større fleksibilitet.
C: Istandsættelse. Er udlejeren villig til at foretage/bekoste istandsættelser/ændringer af lejemålet ud fra dine ønsker og behov.

Trin 6: Nu har du været ude at se lejemålene og har indsamlet detaljeret information om forhandlingsmulighederne fra udlejerne. Nu indsnævrer du din søgning til 1-3 erhvervslokaler. Formuler en mail til hver af udlejerne, hvor du skriver, at hvis du kan få det på den og den måde, så er du klar til at underskrive en aftale. Det er vigtigt, at du tilkendegiver at du er klar til at lave en hurtig forhandling. Når du forhandler, så husk også at se det fra udlejerens side. Du bør ikke foreslå urimelige ting, så som at udlejeren skal istandsætte erhvervslejemålet på kryds og tværs efter dine specielle behov, samtidig med at du kun vil have en tre måneders opsigelsesperiode mv.

Trin 7: Når forhandlingen er slut, beder du udlejeren, som du udvalgte om at fremsende en erhvervslejekontrakt. Det er tilrådeligt, at du altid får en professionel til at løbe lejekontrakten igennem, da du ellers kan ende med at betale rigtig mange penge helt unødigt, når du en dag flytter væk fra lejemålet. Hvis du ikke kender én professionel, så send en mail til support@lokaleportalen.dk, så kan vi sende dig et par forslag.

Trin 8: Når du har fundet dit nye erhvervslejemål, er det vigtigt, at du hurtigt og systematisk vender tilbage til alle de udlejere, som du har været i kontakt med og fortæller dem, at din søgeproces er endt, og at det desværre ikke blev dem, du lejede dig ind hos. Det er vigtigt at huske på, at de har brug tid på at fokusere på dig og dine behov. Det er også vigtigt at huske, at du måske i fremtiden skal ud og lede efter erhvervslokaler igen, og at du derfor har brug for at have et godt forhold til udlejerne i området. Vis respekt ved at sende dem en venlig mail, så snart du har fået din situation afklaret.