Lejeindtægt

Lejeindtægt er den indtægt, en udlejer opnår ved at leje en kommerciel ejendom ud til en lejer. Det er vigtigt for at vurdere ejendommens rentabilitet, afkast og værdi samt i investeringsbeslutninger på ejendomsmarkedet.

Lejeindtægt beregnes som årlig husleje, inklusive eventuelle ekstra betalinger som driftsomkostninger og ejendomsskatter.

Faktorer som lejeniveau, lejekontraktens varighed og lejernes kreditværdighed påvirker lejeindtægten. Højere lejeniveauer øger indtægten og værdien af ejendommen. Lang lejekontrakt sikrer stabil indtægtsstrøm og mindre risiko for tomgang. Lejere med god kreditværdighed bidrager positivt til lejeindtægten.

Eksempelvis lejer en investeringsvirksomhed en kontorbygning ud til erhvervslejere. Den årlige husleje udgør lejeindtægten, der vurderes for investeringens rentabilitet og ejendommens salgsværdi.

Lejeindtægt påvirker ejendomsmarkedet. Høj lejeindtægt tiltrækker investorer og øger økonomisk aktivitet. Faldende lejeindtægt indikerer markedets svækkelse eller ændret efterspørgsel.

Investorer vurderer ejendomsinvesteringers rentabilitet og værdi ud fra lejeindtægt. Analyse af lejeindtægt er nødvendig for at træffe informerede beslutninger.