Fremleje

30. maj 2023 | Skrevet af: Sara Petersen

Fremleje: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

Fremleje er en specifik form for lejekontrakt inden for erhvervsejendomme. Det henviser til en situation, hvor en lejer, der allerede har en eksisterende lejekontrakt på en erhvervsejendom, vælger at underleje en del af eller hele ejendommen til en tredjepart. Fremleje udgør en betydelig faktor inden for kommercielle ejendomstransaktioner, idet det muliggør udnyttelse af ubenyttet plads og skaber yderligere indtægtsmuligheder for den oprindelige lejer.

Hvad indebærer fremleje?

En fremlejekontrakt indgås mellem den oprindelige lejer og den nye lejer og kan være underlagt betingelser og restriktioner i overensstemmelse med den oprindelige lejekontrakt samt gældende lovgivning. Det er vigtigt at forstå, at fremleje ikke indebærer overførsel af lejerettigheder eller ejendomsrettigheder. Den oprindelige lejer forbliver fortsat ansvarlig over for udlejeren i henhold til den oprindelige lejekontrakt og fungerer som mellemled mellem udlejeren og den nye lejer.

Hvordan påvirker fremleje ejendomsmarkedet?

Fremleje har en betydelig indvirkning på det kommercielle ejendomsmarked ved at skabe flere muligheder for udnyttelse af ejendomme og øge markedets fleksibilitet. Dette kan resultere i en win-win-situation for både den oprindelige lejer og den nye lejer samt bidrage til en mere effektiv udnyttelse af kommercielle ejendomme.

Kan du give et eksempel på anvendelsen af fremleje?

Et konkret eksempel på fremlejens anvendelse kunne være en butiksejer, der har en lejekontrakt for en forretning i et travlt indkøbscenter. Trods dette udnytter butiksejeren ikke hele butikken og beslutter derfor at fremleje en del af lokalerne til en anden forretningsdrift såsom en pop-up-butik eller en kiosk. Ved at benytte fremleje kan butiksejeren generere yderligere indtægter fra den ubenyttede plads, samtidig med at den nye lejer får mulighed for at etablere sin virksomhed i et attraktivt og veletableret handelsområde.