Dækningsbidrag

27. oktober 2023 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
Dækningsbidrag

Dækningsbidrag er et nøgletal, der bruges til at måle, hvor meget en virksomhed eller en ejendom genererer i indtjening, efter at der er fratrukket variable omkostninger. Dækningsbidraget er et vigtigt værktøj for ejendomsinvestorer, da det kan bruges til at vurdere en ejendoms rentabilitet.

Kendetegn for dækningsbidrag

Dækningsbidraget kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder ejendommens type, størrelse og beliggenhed. Generelt set er dækningsbidraget højere for erhvervsejendomme end for boligudlejningsejendomme.

Typer af dækningsbidrag

Der findes to hovedtyper af dækningsbidrag:

  • Brutto dækningsbidrag: Det samlede dækningsbidrag, før der er fratrukket renteudgifter og skatter.
  • Netto dækningsbidrag: Det dækningsbidrag, der er tilbage efter at der er fratrukket renteudgifter og skatter.

Yderligere overvejelser for professionelle ejendomsinvestorer

Ud over de ovennævnte kendetegn er der nogle yderligere betragtninger, som professionelle ejendomsinvestorer bør tage i betragtning, når de vurderer dækningsbidraget for en ejendom. Disse omfatter:

  • Ejendommens type: Dækningsbidraget kan variere afhængigt af ejendommens type. For eksempel har erhvervsejendomme typisk et højere dækningsbidrag end boligudlejningsejendomme.
  • Ejendommens størrelse: Dækningsbidraget kan variere afhængigt af ejendommens størrelse. For eksempel har større ejendomme typisk et højere dækningsbidrag end mindre ejendomme.
  • Ejendommens beliggenhed: Dækningsbidraget kan variere afhængigt af ejendommens beliggenhed. For eksempel har ejendomme i attraktive beliggenheder typisk et højere dækningsbidrag end ejendomme i mindre attraktive beliggenheder.

Professionelle ejendomsinvestorer bør have en grundig forståelse af disse faktorer, før de træffer en beslutning om at investere i en ejendom.

Beregning af dækningsbidrag

Dækningsbidraget beregnes ved at bruge følgende formel:

Dækningsbidrag = Omsætning - Variable omkostninger

For eksempel hvis en ejendom har en omsætning på 10 millioner kroner og variable omkostninger på 5 millioner kroner, er dækningsbidraget:

Dækningsbidrag = 10 millioner kroner - 5 millioner kroner = 5 millioner kroner

I dette tilfælde genererer ejendommen et dækningsbidrag på 5 millioner kroner.