Vi demokratiserer viden om lokalemarkedet

Lokaleportalen.dk er Danmarks største og mest effektive portal for markedsføring af erhvervslokaler. Vi bruges af mere end 6.000 ejendomsselskaber og udlejere landet over. Vi havde i 2017 et overskud på cirka 10 mio DKK. Vi driver søsterportaler i Danmark, Sverige og Holland - www.virksomhedslokaler.dk, www.verksamhetslokaler.se og www.bedrijfspandenmatch.nl. Vi er ejet af www.rentbuyestate.com, som er den største skaber af ejendomsportaler i Nordeuropa.

Lokaleportalen.dk
er en dansk lokalesøgemaskine, der forsøger at samle - aggregere - alle ledige lokaler i Danmark, således at du som lokalesøger kan holde dig orienteret om hele lokalemarkedet via Lokaleportalen.dk. Dermed undgår du som lokalesøger, at skulle holde dig orienteret om udbudte lokaler ved konstant at skulle kigge på mange hundrede forskellige hjemmesider - hvilket er en næsten umulig og ekstremt tidskrævende opgave.

Lokaleportalen.dk er også en helt automatisk markedsplatform, hvor brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af lokaler eller lokalesøgerannoncer, hvor brugere kan komme i direkte kontakt med hinanden og hvor brugere kan tilgå relevante søgeresultater i form af lokaler eller lokalesøgerannoncer.

Lokaleportalen.dk demokratiserer viden om lokalemarkedet
Lokaleportalen.dk´s mission er, at demokratisere adgangen til viden om ledige lokaler. Det gør vi ved at give alle  virksomheder lige ret og adgang til viden om de nye lokaler, der udbydes på markedet.

Almindelige portaler for erhvervslokaler er hovedsageligt baseret på, at lokaleudbyderne skal betale for at annoncere deres lokaler. Derfor viser portalerne kun de lokaler hvor lokaleudbyderne vil betale for annonceringen af deres lokaler. Alle de andre lokaler - hvor lokaleudbyderne enten ikke kan eller vil betale for annonceringen - vises ikke. Lokaleportalen.dk samler og viser alle lokaler uanset om lokaleudbyderne vil betale for annonceringen af lokalerne eller ej.

Det betyder igen, at Lokaleportalen.dk giver alle virksomheder lige mulighed for at reagere på viden om de nye ledige lokaler, der udbydes og at alle virksomheder via Lokaleportalen.dk kan holde sig orienteret om lokale-markedet med anvendelse af mindst mulig energi.

Sådan indsamler Lokaleportalen.dk viden om ledige lokaler
Lokalerne på Lokaleportalen.dk.dk stammer fra tre forskellige kilder:
1:
Lokaleudbyderne lægger selv deres lokaler direkte op på Lokaleportalen.dk.
2: Lokaleudbyderne beder Lokaleportalen.dk om at sikre, at der er en konstant opdateret version af deres ledige lokaler på Lokaleportalen.dk.
3:
Lokaleportalen.dk´s automatiske robotter screener nettet for ledige lokaler, der ikke allerede findes i Lokaleportalen.dk´s søgemaskine.

Almindelig bruger versus GuldBruger
Som almindelig bruger kan du i vid udstrækning anvende Lokaleportalen.dk gratis. Du kan fx altid lave en gratis lokaleannonce og lokalesøger-annonce. Hvis du vil have den fulde effekt af Lokaleportalen.dk´s services, kan du opgradere til GuldBruger, som er en abonnementsbaseret adgang, der løber indtil du stopper den. Som GuldBruger bliver din profil og anvendelse optimeret på en lang række forskellige måder. Eksempelvis får du som lokalesøgende GuldBruger adgang til det samlede aggregat af boliger, du får fuld adgang til vores notifikationsservice, som bl.a. giver dig besked om nye lokaler med det samme per mail og du får en lokale-søgerannonce, der bliver kvalitetsstemplet og placeret øverst i søgeresultaterne, så du er blandt de første der ses, når lokaleudbyderne søger efter lokalesøgere.

Miljø!
Lokaleportalen er CO2-neutral - læs mere...


Adresse:
Lokaleportalen.dk: Rentbuyestate.com A/S, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C

Vi kan altid kontaktes på support@lokaleportalen.dk– og vi svarer som regel hurtigt.