Rapportér

Erhvervsgrund til salg, Hundested, Højbjerg

Foto leveres af Google Streetview og kan være upræcist:
  • 115660
  • Erhvervsgrund
  • 27.841 m2

27841 m2 erhvervsgrund til salg i 3390 Hundested

Nu udbydes grundstykke for Halsnæs kommune i Hundested. Arealet er opdelt i 3 delområder, hvor delområde 1A og 1B er udlagt til bebyggelse jf. Lokalplan nr. 90.

Delområde 1A skal opføres som etagebyggeri, hvor der kan opføres 5 bygninger i max. 3 etager. Byggeriet må maksimalt udgøre 16 boligenheder i alt med boligarealer på mellem 110m² og 170m² pr. enhed. Der kan anlægges mindre tagterrasser samt kælder i forbindelse med etagebyggeriet. Byggeriet opføres i tunge facader med blødstrøgne sten og fremspring af beton, og lette facader med tage dækket af tagpap eller materiale egnet til regnvandsopsamling. Til delområdet er der fælles parkering.

Delområde 1B kan der opføres 24 rækkehuse i max. 2 etager, hvor hvert hus må have et boligareal på ca. 110 m². Til hver bolig er der carport og udhus samt evt. altaner og terrasser. Hver ejendom skal udstykkes med en min. Grundstørrelse på 170 m² og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Rækkehusene skal opføres i tungt udseende elementer med plane overflader, med en kombination af vandret let beklædning, med tage dækket af græs eller tagpap.

Den del af delområde 9, som ligger på samme matrikel som delområde 1A og 1B, skal anvendes til fællesområde med evt. sti jf. Lokalplanen.

Grundarealet er omfattet af en byggepligt inden for 36 måneder fra overtagelsesdagen, og at dette vil blive tinglyst på arealet.

Ejendommen udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb samt købers fremtidige anvendelse af ejendommen herunder vedlagt skitseprojekt.

Købstilbud og henvendelse om udbudsvilkår rettes til [xxxxx] .

Afgivne købstilbud skal være gældende 12 uger fra udbudsfristens udløb.

Dette lokale ligger i Halsnæs kommune - klik her for mere info...