Lokaleportalen.dk er CO2-neutral

Hver gang du går på nettet for at besøge en hjemmeside, bruger din computer strøm og forårsager dermed udledning af CO2 til skade for miljøet.

Faktisk er internettet og computerbrug i dag årsag til mere CO2-udledning end luftfarten!

Selvom kontakt over nettet generelt kræver et mindre energiforbrug end for eksempel fysiske møder, hvor udledningen af CO2 som følge af transporten til det pågældende sted er langt større - så vedkender Lokaleportalen.dk sig sit ansvar for den CO2-udledning der følger af at over 50.000 brugere hver måned besøger vores websites.

Vi har derfor besluttet at støtte initiativet "CO2 neutralt website", som bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser står bag. Dermed finansierer vi opførelsen af vedvarende energikilder (fx vindmøller), som resulterer i CO2-besparelser der er større end det CO2-forbrug brugen af Lokaleportalen.dk forårsager.

Lokaleportalen.dk er med andre ord CO2-neutralt website.

CO2neutral