Denne annonce tilhører en profiludlejer
Rapportér

Andet til leje, Ølstykke, Frodebjergvej

Foto leveres af Google Streetview og kan være upræcist:
  • 141732
  • Andet
  • 8.000 m2

Denne annonce er ikke længere aktiv.

Klik her for at søge tilsvarende lokaler!

8000 m2 andet til leje i 3650 Ølstykke

Nyt byggeri
Plantegning
8.000 m2 i grundplan. Isoleret højlager eller produktionshal under projektering. Byggeriet tilpasses og indrettes efter den/de nye lejeres individuelle ønsker. Byggeriet opføres som en isoleret og opvarmet lager og produktionshal med 4-6 læsseramper i jordplan og med 8 meter sidehøjde samt med nødvendige mandskabs- og kontorfaciliteter.
Bygningen vil kunne opdeles i lejemål fra 2.000 m2 og opefter, således at bygningen kan til flere lejere eller en lejer kan vælge at leje alle 8.000 m2. Bygningen forventes indflytningsklar 9-12 måneder efter aftalens indgåelse. Kontakt os for nærmere information.
På byggeriet kan der i henhold til Ølstykke kommunes skrivelse af 14. december 2005 opføres virksomheder der er kategoriseret i Håndbog for Miljø og Planlægning som Klasse 6 hvilket vil sige asfaltfabrikker, betonværker, betonknuserier, genbrugsvirksomheder, og større jern industrielle virksomheder.
For byggeriet er lokalplan 60 og 65 gældende, idet de 2 lokalplaner for så vidt anvendelse af grundarealet er identiske.
De nærmeste naboer til byggeriet er firmaet Ferronet A/S samt Novo Nordisk A/S.
Beliggenhed:


Værebro Erhvervspark, 3650 Ølstykke
Lejemålet:


SF-stens befæstet omkring lejemålets indgange.
Varme:


Isoleret og opvarmet med naturgas.
El:


Betales efter måler, direkte til de respektive leverandører.
Installationer:


160 amp. strøm.
Benyttelse:


Byggeriet er godkendt til lager og produktion. Området er godkendt til tung industri herunder logistik og distributions center m.m.
Areal:


I alt 8.000 m2
Betaling :


Kvartalsvis, forud
Lejeregulering:


Lejen reguleres med stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 4%.
Uopsigelighed:


Udlejer tilbyder 15 års uopsigelighed.
Depositum :


Der erlægges kontant depositum, svarende til 3 måneders leje.
Moms:


Lejemålet er momsregistreret og der tillægges moms til ovennævnte priser.
Vedligeholdelse:


Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer, idet udlejer leverer lejemålet istandsat, herunder vil lejemålet blive nymalet. Udvendig vedligeholdelse og renholdelse, såsom glatførebekæmpelse m.m., foranstaltes udført af udlejer for lejers regning, idet omkostningerne fordeles forholdsmæssigt i forhold til de enkelte lejemål.

Dette lokale ligger i Egedal kommune - klik her for mere info...
Se ledige jobs i Ølstykke