Aftale om videresendelse af lejer-emner fra Lokaleportalen.dk til min mægler

Som udlejer kan du få sendt dine emner videre til din erhvervsmægler. Hvis du ønsker dette, skal du printe denne side, underskrive den og sende den til os.

1: Erhvervsmægler sættes CC på alle lejerhenvendelser, der sendes til udlejer.
2: Erhvervsmægler må udelukkende præsentere udlejers konkrete lejemål for de modtagne lejere.
3: Erhvervsmægler må ikke præsentere andre lejemål end udlejers lejemål for de modtagne lejere.
4: Erhvervsmægler må ikke videregive info om de modtagne lejere til tredjepart defineret som en person med et andet CPR-nummer eller en virksomhed med et andet CVR-nummer.
5: Erhvervsmægler må ikke skrive de modtagne lejere op i et køberkatotek.
6: Erhvervsmægler må ikke skrive de modtagne lejere på et nyhedsbrev.
7: Erhvervsmægler må kun kontakte de modtagne lejere med lejemål, der passer til lejerens ønsker.
8: Erhvervsmægler skal respektere når lejeren siger nej og undlade at henvende sig yderligere.
9: Erhvervsmægler skal generelt omfatte samarbejdet med loyalitet og fortrolighed. Herunder må erhvervsmægler i særdeleshed ikke udtale sig negativt om den modtagne service til tredjepart. 

Jeg bekræfter at jeg tager ansvaret for at min Erhvervsmægler lever op til punkt 1-9.


...............................................
Navn på erhvervsmægler


...............................................
Navn på udlejer


...............................................
Underskrift